Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Sen käyttö koskee kaikkia yhdistyksiä, jotka maksavat ansiotuloja ja palkkoja, oli kyseessä säätiö, yleishyödyllinen tai rekisteröimätön yhdistys.

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, jonne ilmoitetaan tiedot maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Tulojen maksajat, kuten työnantajat ja etuuden maksajat, ilmoittavat tiedot tulorekisteriin reaaliaikaisesti, jokaisesta henkilöstä ja maksutapahtumasta erikseen.

 • Sähköinen asiointi on perusedellytys.
 • Ne voivat siirtyä suoraan maksujärjestelmästä rajapinnan kautta tai ne voi ilmoittaa sähköisessä asiointipalvelussa.
 • Paperilomaketta voi käyttää vain erityisestä syystä palkkatietojen ilmoittamiseen. Eläke- ja etuustietoja ei voi antaa paperilomakkeella ollenkaan.
 • Yksityishenkilönä voit katsoa sähköisestä asiointipalvelusta omia tietojasi tai tietoja, joihin olet saanut valtuuden. 
 • Palkat, päivärahat, ateriakorvaukset, luontoisedut, työkorvaukset ja muut ansiotulot sekä verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin
 • Vaikka kuukauden aikana olisi ollut useita maksutapahtumia, saman palkanmaksukauden aikana maksetut verovapaat kustannusten korvaukset ja maksetut palkkaennakot voi ilmoittaa kerralla. 
 • Tulorekisteriin ilmoitettavilla tiedoilla ei ole euromääräistä alarajaa. Poikkeuksena ovat 100 euron arvoiset kilpailupalkinnot, joita ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin, jos palkinnon saaja ei ole palvelussuhteessa antajaan. 
 • Kilpailusta saatu enintään 100 euron arvoinen raha- ja tavarapalkinto on saajalleen verovapaata tuloa, kun palkinto ei ole ennakkoperintälaissa tarkoitettua palkkaa, työ- tai käyttökorvausta.  
 • Tuloa voidaan pitää verovapaana, jos verovuonna saatujen kilpailupalkintojen arvo on yhteensä enintään 100 euroa. – Jos kilpailupalkintojen arvo ylittää verovuonna 100 euroa, palkinnot ovat kokonaisuudessaan veronalaista tuloa saajalleen. Tällöin tulonsaajan on itse ilmoitettava tulo verotukseensa ja muille tietoa tarvitseville tiedon käyttäjille.  
 • Suomi.fi: tunnistaudu pankkitunnuksilla -> Ohjeet ja tuki ->Tietoa valtuutuksista -> Pyydä valtuutus ja valitse listasta valtuudet -> Lähetä!
 • Jos yhdistyksen säännöissä yhdistyksen edustaminen edellyttää kahta tai useampaa edustajaa yhdessä, niin omatoiminen valtuuttaminen Suomi.fi- valtuutuksissa ei ole mahdollista. Silloin täytyy tehdä hakemus Digi- ja väestötietovirastolle www.suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-valtuuttaminen
 • Tarkistuspyynnön voi tehdä yhdistysrekisterin prh.fi -sivujen palautelomakkeella. Valitse kohta "Yhdistykset" ja kirjoita tekstikenttään: Suomi.fi valtuuttaminen ei onnistu. Lisäksi tarvitaan seuraavat tiedot: Y-tunnus, nimi,jolla valtuuttaminen ei onnistu, sekä sähköpostiosoite ja puhelinnumero vastausta varten. 

 • Tulorekisteri -> kirjaudu tulorekisteriin omilla tunnuksilla
 • Lisätietoa verottajan sivulta www.vero.fi/tulorekisteri

Palkat ja muut ansiotulot ilmoitetaan palkkatietolomakkeella jokaisesta tulonsaajasta erikseen.  

Palkkatietoilmoituksella: 

 • Tiedot tulonsaajasta ja maksajasta, palkanmaksukausi- ja päivä  
 • Palkat ja ansiotulot 
 • Erikseen ilmoitettavat tulolajit, jos niitä maksetaan esimerkiksi luontoisedut, kustannusten korvaukset, työ- ja käyttökorvaukset, organisaation voitonjakoon perustuvat suoritukset vain ennakonpidätyksen alaiset suoritukset, työkorvaukset, urheilijalle maksetut suoritukset 
 • Palkasta vähennettävät erät 
 • Palvelussuhteen tiedot 
 • Vakuuttamistiedot 
 • Poissaolotiedot
 • Palkalliset ja palkattomat poissaolot sekä niiden syyt, palkallisen poissaoloajan palkka 
 • Perusteeton etu 
 • Takaisinperintä 

Palkkatietoilmoituksella ei ilmoiteta:   

 • Ammattiyhdistysjäsenmaksuja eikä työttömyyskassamaksuja 
 • Puolueelle suoraan maksettavia luottamushenkilömaksuja 
 • Arkaluonteisia poissaolon syytietoja 
 • Suurinta osaa pääomatuloista, kuten korkoja tai osinkoja 
 • Matka- ja majoittumiskorvauksia, jotka työnantaja on maksanut tositteen perusteella 
 • Yrittäjän työtuloa, jos yrittäjä on vakuutettu yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaan. 
 • Työnantajalle maksettuja korvauksia. 

  

Jaa sosiaalisessa mediassa