kuvassa joku käyttää paperileikkuria
Alla on listattuna hyödyllisiä linkkejä työllistymisen tukimuodoista niin työnhakijoille kuin työnantajille.

Työolosuhteiden järjestelytuki

TE-toimiston myöntämällä työolosuhteiden järjestelytuella voidaan korvata työvälineitä, kalusteita tai työpaikan olosuhteisiin tehtäviä muutoksia, jotka ovat välttämättömiä vammasta tai sairaudesta aiheutuvan haitan poistamiseksi tai vähentämiseksi.

Palkkatuki

TE-toimisto voi myöntää palkkatukea työnantajalle työttömän, vammaisen, osatyökykyisen tai työkyvyttömyyseläkettä saavan henkilön palkkaamiseen.

Työhönvalmentajan tuki työnantajalle

Työhönvalmentajat etsivät ja räätälöivät työntekijälle sopivia työpaikkoja ja työtehtäviä sekä tukevat työnantajaa työntekijän perehdytyksessä ja erilaisten tukien hakemisessa.

Työkokeilu 

TE-toimiston myöntämän työkokeilun aikana työnantaja selvittää työntekijän soveltuvuutta, työkykyä ja jaksamista työpaikalla.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Kelan työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus sopii sinulle, jos tarvitset sairauden ja kokonaistilanteesi vuoksi yksilöllistä valmentajan tukea työtehtävän, ammattialan tai opiskelualan valintaan. Valmentaja tukee sinua tarvittaessa myös palkkatyöhön työllistymisessä tai ammatinharjoittajaksi tai yrittäjäksi ryhtymisessä.

Työhönvalmentajan tuki työhakijalle

TE-toimiston myöntämä työhönvalmentaja auttaa henkilökohtaisesti, kun etsit sinulle sopivaa työpaikkaa. Hänen ohjauksellaan löydät ja tuot esille osaamisesi ja vahvuutesi työmarkkinoilla.

Starttiraha

TE-toimiston myöntämä starttiraha edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Se turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen arviolta kestää – kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan.

Elinkeinotuki (Kela)

Kelan ammatillisena kuntoutuksena myönnettävä elinkeinotuki on rahallinen avustus, joka auttaa sinua työllistymään yrittäjänä tai ammatinharjoittajana huolimatta sairaudesta tai vammasta.

Pienyrittäjän apuraha

Mikäli tavoitteena on yritystoiminta, joka lähitulevaisuudessa tuottaisi vähintään yrittäjän päätoimisen toimeentulon, voit hakea Tukilinjan pienyrittäjän apurahaa. Mikäli tavoitteena on pieni lisätulo, voit hakea Tukilinjan ammattimaisen harrastamisen apurahaa.


 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa