Vaikuttaminen Uusimaa KantaHäme alueella hero
Uudellamaalla toimii neljä hyvinvointialuetta sekä Helsingin kaupunki, joka toimii hyvinvointipalveluiden järjestäjänä hyvinvointialueide tapaan. Hyvinvointialueet ovat Länsi-Uudenmaan LUVN, Vantaa-Keravan VAKE, Keski-Uusimaan Keusote sekä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueet. Kanta-Hämeessä toimii Kanta-Hämeen hyvinvointialue Oma Häme.

Vammaisten henkilöiden palveluiden kannalta keskeiset toimijat alueiden hallituksen ja valtuuston lisäksi ovat palvelujen järjestämisestä vastaavat lautakunnat ja toimielimet. Keskeinen vaikuttamisen kanava on kullakin alueella toimiva alueellinen vammaisneuvosto, joissa Invalidiliiton jäseniä on paljon mukana.

Kullakin hyvinvointialueella on erilaisia järjestöjen ja hyvinvointilalueen yhteistyörakenteita sekä järjestöjen yhteenliittymiä, työryhmiä ja verkostoja. Invalidiliiton jäseniä sekä järjestöasiantuntijat ovat näissä mukana.

Tässä koottuna muutamia keskeisiä:

Kanta-Häme:

Järjestöneuvottelukunta
Järjestöjen sote-ryhmä
Kanta-Hämeen vammaisvaikuttajat -verkosto (liity verkoston sähköpostilistalle laittamalla sähköpostia Aapo Rantaselle)Uusimaa:

Uudenmaan vammaisjärjestöjen vaikuttajaverkosto (liity verkoston sähköpostilistalle laittamalla sähköpostia Aapo Rantaselle)
Uudenmaan sote-ryhmä

Itä-Uusimaa:
Itä-uudenmaan kumppanuuspöytä
Itä-Uudenmaan vammaisasioiden foorumi (liity verkoston sähköpostilistalle laittamalla sähköpostia Aapo Rantaselle)

Keski-Uusimaa:
Keski-Uudenmaan järjestöneuvottelukunta
Keski-uudenmaan vammais- ja pitkäaikaissairaiden teemaverkosto (liity verkoston sähköpostilistalle laittamalla sähköpostia Aapo Rantaselle)

Vantaa-Kerava:
Vantaa-Keravan kumppanuuspöytä (tulossa)
Vantaa-Keravana vammaisasioiden foorumi 

Helsinki
Järjestöneuvottelukunta (liity verkoston sähköpostilistalle laittamalla sähköpostia Aapo Rantaselle)

Länsi-Uusimaa:
Länsi-uudenmaan järjestöneuvottelukunta (tulossa)Ajankohtaista vaikuttamisessa hyvinvointialueilla:

  • Hyvinvointialueiden säästö- ja sopeuttamisohjelmat
  • Palveluiden uudet toimintaohjeet sekä näihin liittyvät palvelupäätösten uudelleenkäsittely 

Seuraa alueen facebook-sivuja. 

 


 


 


 

Jaa sosiaalisessa mediassa