Valtakunnallisten jäsenyhdistysten yhteystiedot

Asevelvollisena Vammautuneiden tuki ry
Mannerheimintie 107, 00280 Helsinki
Yhteyshenkilö
Jan Johansson
p. 040 673 2453
jan.johansson@asevelvollisenavammautuneet.fi
http://asevelvollisenavammautuneet.fi

Rusetti - Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry
Puheenjohtaja
Pirkko Justander
p. 050 525 4183
rusettiry@gmail.com
www.rusettiry.com

Selkäydinvammaiset Akson ry
Nordenskiöldinkatu 18 A, 00250 Helsinki
Yhteyshenkilö
Anni Täckman
p. 050 329 7899 
toimisto@aksonry.fi
www.aksonry.fi

Suomen Amputoidut ry
Yhteyshenkilö:
Erja Pylkkänen
p. 040 591 5193
erja.pylkkanen@pp.inet.fi
www.suomenamputoidut.fi

Suomen ME/CFS-yhdistys ry
Yhteyshenkilö:
Tuomas Ylisiurua
p. 0400 827 901
tuomas.ylisiurua@smey.fi
www.smey.fi

Suomen Vammaisyrittäjät ry - VamY
Yhteyshenkilö
Maija Aatelo
p. 050 512 1665  
maija.aatelo@saagar.fi
info@vamy.fi
www.vamy.fi