kuvituskuva.

 

Asevelvollisena Vammautuneiden tuki ry

Yhteyshenkilö
Jan Johansson
p. 040 673 2453
jan.johansson@asevelvollisenavammautuneet.fi
www.asevelvollisenavammautuneet.fi

Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys - Rusetti ry 
Jäsenmaksu 15 €, kannatusjäsen 30 € ja yhteisöjäsen 60 €

Puheenjohtaja
Anne Välimäki p.0503361167     

anne.valimaki@rusettiry.fi                                                                                                                     toimisto@rusettiry.fi 

www.rusettiry.fi                                                                                                                                                                                                                                                                            

Selkäydinvammaiset Akson ry
Jäsenmaksu 20 €, kannatusjäsen 40 €

Toimisto
Mannerheimintie 107, 00280 Helsinki
toimisto@aksonry.fi

Toiminnanjohtaja 
Alicia Perho
alicia.perho@aksonry.fi
p. 050 329 7899 
www.aksonry.fi

Suomen Amputoidut ry
Jäsenmaksu 23 €, kannatusjäsen 23 €

Puheenjohtaja
Eeva Peltonen
puh. 0400 353 987
eevamaria29@gmail.com
www.suomenamputoidut.fi

Suomen ME/CFS-yhdistys ry
jäsenmaksu 20 €, kannatusjäsen 20 €.
yhdistys@smey.fi
www.smey.fi

Suomen Vammaisyrittäjät ry - VamY
jäsenmaksu 50 €, kannatusjäsen 25 €, yhteisökannatusjäsen 500 €

Yhteyshenkilö
Riikka Saastamoinen
p. 045 617 5511
info@vamy.fi jasenasiat@vamy.fi
www.vamy.fi