Valtakunnallisten jäsenyhdistysten yhteystiedot

Asevelvollisena Vammautuneiden tuki ry
Mannerheimintie 107, 00280 Helsinki

Yhteyshenkilö
Jan Johansson
p. 040 673 2453
jan.johansson@asevelvollisenavammautuneet.fi
http://asevelvollisenavammautuneet.fi

Rusetti - Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry
Jäsenmaksu 12 e, kannatusjäsen 24 e ja yhteisöjäsen 54 e

Puheenjohtaja
Pirkko Justander
p. 050 525 4183
pirkko.j@luukku.com
www.rusettiry.com

Selkäydinvammaiset Akson ry
Jäsenmaksu 20 €, kannatusjäsen 40 €

Toimisto
Nordenskiöldinkatu 18 A, 00250 Helsinki

Yhteyshenkilö
Anni Täckman
p. 050 329 7899 
anni.tackman@aksonry.fi
www.aksonry.fi

Suomen Amputoidut ry
Jäsenmaksu 23€, kannatusjäsen 23 €

Puheenjohtaja
Eeva Peltonen
puh. 0400 353 987
eevamaria29@gmail.com
www.suomenamputoidut.fi

Suomen ME/CFS-yhdistys ry

Yhteyshenkilö
Tuomas Ylisiurua
p. 0400 827 901
tuomas.ylisiurua@smey.fi
www.smey.fi

Suomen Vammaisyrittäjät ry - VamY
jäsenmaksu 50 €, kannatusjäsen 25 €, yhteisökannatusjäsen 500 €

Yhteyshenkilö
Maija Aatelo
p. 050 512 1665  
maija.aatelo@saagar.fi
info@vamy.fi
www.vamy.fi