Tekemällä aloitteen yhdistys voi vaikuttaa Invalidiliittoon ja sen toimintaan. Aloiteoikeus perustuu Invalidiliiton sääntöjen 14 § Jäsenyhdistysten aloitteet: ”Jäsenyhdistys, joka haluaa ilmoittamansa asian käsiteltäväksi liittovaltuustossa, on lähetettävä sitä koskeva esitys vähintään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta liittohallitukselle, joka valmistelee asian esiteltäväksi liittovaltuustolle.”

Aloitteen tulee kohdistua Invalidiliiton toiminta-alueeseen. Aloite sisältää yleensä ehdotuksen sekä perustelut ehdotukselle ja siinä esitetään yleensä muutosta johonkin asiantilaan. Aloite voidaan tehdä joko valmiilla lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Sähköisesti täytettävän lomakkeen voi ladata omalle koneelle:


Aloite on yhdistyksen tekemä ja virallisten nimenkirjoittajien allekirjoittama. Aloite toimitetaan toimitusjohtaja Janne Juvakalle allekirjoitettuna ja skannattuna sähköpostitse janne.juvakka@invalidiliitto.fi tai postitse Invalidiliitto ry, valtuustoaloite/Janne Juvakka, Mannerheimintie 107, 00280 Helsinki.

Liittohallitus valmistelee asian liittovaltuustolle. Vastauksessa kerrotaan, mihin toimenpiteisiin ryhdytään aloitteen tiimoilta. Liittohallituksen vastaus toimitetaan kokousmateriaalin mukana yhdistyksille ja valtuutetuille.

Aloitteiden lisäksi kehitysideat ovat tervetulleita myös suoraan liiton työntekijöille!

Jaa sosiaalisessa mediassa