Auton ohjaamo. Kuvituskuva.
Sosiaalitoimi voi myöntää vammaiselle henkilölle tukea auton muutostöihin ja apuvälineisiin vammaispalvelulain nojalla. Kustannusten korvaamisen osalta huomioidaan liikkumisen välineen tarve vammasta tai sairaudesta johtuvana sekä että sen käyttö liikkumisen tukena on päivittäistä, jatkuvaa tai usein toistuvaa.

Auton muutostyöt ja apuvälineet

Vakiomalliseen autoon voidaan tehdä erilaisia muutostöitä, jotka mahdollistavat auton käytön esimerkiksi apuvälineiden kanssa.

Lisätietoja autoilun muutostöistä ja apuvälineistä voi saada esimerkiksi autoilun apuvälineyrityksiltä (hakusana autoilun apuvälineet) sekä fysio- tai toimintaterapeutilta.

Muutostöiden ja apuvälineiden tuki sekä hakeminen

Ennen auton ostoa kannattaa olla yhteydessä omaan sosiaalityöntekijään. Hyvinvointialue voi tukea auton muutostöiden ja apuvälineiden hankintaa hyvinvointialueen talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Tukea on haettava kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä.

Tarve auton hankinnan tukemisesta on hyvä kirjata myös palvelusuunnitelmaan, jonka lisäksi tarvitaan erillinen hakemus.

Vammaisen henkilön on mahdollista saada tukea autoon tehtävien vamman kannalta välttämättömiin muutostöihin vammaispalvelulain nojalla. Sen perusteella voidaan korvata vamman vaatimia välttämättömiä muutostöitä vakiomalliseen autoon (muun muassa ajohallintalaitteet, kääntyvä istuin, pyörätuolin nostolaite/hissi).

Välttämättömiä muutostöitä ovat sellaiset tekniset ratkaisut, joiden avulla vammainen henkilö voi ylipäätään käyttää autoa. Voidaan korvata myös puolet auton käyttöä helpottavien laitteiden (esimerkiksi lisälämmitin) kustannuksista.

Vammaispalvelulain mukaisia tukia haetaan kirjallisesti oman hyvinvointialueen sosiaalitoimesta. Hakemus on joko vapaamuotoinen hakemus tai vammaispalvelun hakulomake.

Hakemukseen tarvitaan liitteeksi terveydenhuollon asiantuntijan, kuten lääkärin, kuntoutusohjaajan tai fysioterapeutin lausunto.

Muutostöiden tai lisälaitteiden katsastaminen

Uusi ajoneuvo rekisteröintikatsastetaan lisävarusteineen ennen rekisteröintiä ja rekisterissä oleva ajoneuvo muutoskatsastetaan vastaavasti lisävarusteineen aina, jotta rekisteritiedot olisivat ajoneuvon mukaiset.

Ajoneuvon rekisteröinti- tai muutoskatsastuksessa voidaan hyväksyä poikkeuksia vammaisen kuljettajan ja matkustajan käyttöön tarkoitetun ajoneuvon erikoislaitteille sillä ehdolla, etteivät ne vaaranna merkittävästi turvallisuutta.

Ajoneuvon tekninen hyväksyminen tehdään katsastustoimipaikalla. Erityisesti katsastuksessa kiinnitetään huomiota paikkalukuun ja pyörätuolin kiinnitysjärjestelmiin, mutta myös tietenkin nostimeen ja sen turvallisuuteen.

Pelkästään mekaaniset laitteet voidaan hyväksyä ilman erillisiä selvityksiä tarkastamalla rakenteen lujuus, toimivuus ja kiinnitys sekä silmämääräisesti että koeajossa.

Kun kyseessä on elektroninen tai hydraulinen laite, voi katsastaja vaatia kirjallisen selvityksen laitteen toiminnasta. Selvitykseksi riittää esimerkiksi laitteen valmistajan antama todistus varusteen toiminnasta ja käytöstä.

Lisävarusteen tai apuvälineen myyneeltä liikkeeltä kannattaa hankkia todistus tai muu selvitys varusteen tai välineen toiminnasta. Hyväksytyt varusteet ovat testattuja ja näin ollen niiden turvallisuustaso on myös korkeampi.

Lisätietoa liikenne- ja viestintäviraston sivuilta.

Lue myös tuesta auton hankintaan Invalidiliiton kotisivuilta.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa