kuvituskuva.
YK:n jäsenmaat ovat sitoutuneet kestävän kehityksen toimenpideohjelmaan (Agenda 2030) ja sen tavoitteisiin. Me Invalidiliitossa olemme sitoutuneet tukemaan näitä tavoitteita. Osana vastuullisuustyötämme olemme tunnistaneet niistä seitsemän tavoitetta, jotka erityisesti ovat osa päivittäistä vastuullisuustyötämme. Ne liittyvät eriarvoisuuden vähentämiseen, rauhaan ja oikeudenmukaisuuteen, tasa-arvoon, terveelliseen elämään ja hyvinvointiin, ihmisarvoiseen työhön ja talouskasvuun, vastuulliseen kuluttamiseen sekä turvallisiin ja kestäviin kaupunkeihin ja yhteisöihin.

Liittomme toiminnan ydin on vahvasti sosiaalisessa vastuullisuudessa, ks. Strategia ja eettiset periaatteet 2023–2026. Vastuullisuusohjelmamme myötä haluamme myös vähentää toimintamme ilmasto- ja ympäristökuormitusta. Ohjelma kattaa sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun. Jokainen tavoite on myös linkitetty Agenda 2030 -toimenpideohjelmaan.

Vastuullisuusohjelmamme astuu voimaan vuoden 2024 alusta alkaen ja päivitämme sitä tarvittaessa vuosittain.

kuvituskuva.

Tavoitteet
 

kuvituskuva.

Pienennämme toimintamme hiilijalanjälkeä.

 • Huomioimme toiminnassamme energian käytön tavat sekä tehostamme työtilojemme käyttöä. Työskentelytilat ovat esteettömät ja niissä on huomioitu ergonomia.
 • Vähennämme printtimateriaalin tuottamista.
 • Tehostamme jätteiden, tietokoneiden ja puhelimien kierrätystä. Käytämme tietotekniikkalaitteet elinkaarensa loppuun. 
 • IT-hankinnoissa on vaatimuksena toimittajan vastuullisuusohjelma, ja ohjelmistoissa green coding.
 • Harkitsemme aina huolella tarvetta matkustamiselle ja pyrimme valitsemaan ilmaston näkökulmasta järkeviä tapoja matkustaa.
 • Huolehdimme liiton omistamien kiinteistöjen kunnosta ja energiatehokkuudesta.

Huomioimme esteettömyyden toiminnassamme.

 • Järjestämissämme tilaisuuksissa tarkistamme tapahtumapaikan esteettömyyden.
 • Tuotamme esteettömyyden tarkistuslistan jäsenyhdistyksillemme sekä aiheeseen liittyvää materiaalia ja koulutusta.
   
kuvituskuva.

Edistämme liittomme ja työyhteisömme monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta.

 • Rekrytointi-ilmoituksissamme on käytössä yhdenvertaisuus- ja monimuotoisuuslauseke.
 • Päivitämme oppaan monikulttuuriseen yhdistystoimintaan.

Edistämme vammaisuuden monimuotoisuuden ymmärtämistä ja vammaisten opiskelijoiden työllisyysvalmiuksien kehittymistä.

 • Otamme säännöllisesti työharjoittelijoita ja opiskelijoita harjoitteluun ja opintojaksoille.

Haluamme olla hyvä työnantaja.

 • Panostamme työterveyteen ja työhyvinvointiin sekä osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen.

Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää, häirintää tai vihapuhetta.

 • Käytössämme on turvallisen tilan periaatteet.
 • Järjestämme aiheeseen liittyvää koulutusta jäsenyhdistyksillemme.

 

kuvituskuva.

Toimimme hankinnoissamme vastuullisesti ja sijoitamme vain vastuullisesti toimiviin kohteisiin. 

 • Tarjousten hankintakriteereissä on huomioitu vastuullisuus.
 • Hankimme lähtökohtaisesti kotimaisia tai EU:n sisällä tuotettuja tuotteita.

Huolehdimme hyvin liiton omaisuudesta ja toimimme vastuullisesti omistajina.

 • Tuomme vastuullisuuden selkeästi esiin omistajapolitiikassamme.

Toimimme hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti ja huolehdimme tietoturvasta ja -suojasta.  

 • Perehdytämme esihenkilöstömme ja luottamusjohtomme säännöllisesti hyvän hallinnon periaatteisiin.
 • Päivitämme liiton tietoturvaohjelman vuosittain.
 • Henkilöstömme käy tietoturvaan liittyvät koulutukset säännöllisesti sekä järjestämme aiheeseen liittyvää koulutusta jäsenyhdistyksillemme. Myös luottamushenkilöitämme muistutetaan tietoturvaan liittyvistä ohjeistuksista.
Jaa sosiaalisessa mediassa