Kuntavaalit taustatietoa. Kuvituskuva.
Kuntavaaliehdokkuus voi olla paitsi hieno kokemus, myös mahdollinen ponnahduslauta kunnallisiin luottamustehtäviin. Tältä sivulta löydät vinkkejä ehdokkuuspohdintaan ja asiasta enemmän tietävien tahojen yhteystietoja.

Vaaleissa ehdokkaana oleminen on tärkeää niin demokratian edistämisen kuin osallisuuden lisäämisenkin kannalta. Tärkeintä ehdokkaaksi suostumisessa on löytää itsestään halua ja innostusta vaikuttaa asioihin. Asiantuntemus on keskiössä ja toivottavaa on, että ehdokkaalla on näkemystä yhteiskunnan tulevaisuuden kehityssuunnasta. Kaikesta ei kuitenkaan tarvitse tietää kaikkea – valitse aiheet, joihin syvennyt ja joista haluat oppia lisää. Oikein hyvä, jos ehdokkaalla on esittää ratkaisuja eikä vain ongelmalistauksia.   

Esteettömyys ja saavutettavuus kunnossa?   

Moni ehdokkuutta pohtiva saattaa miettiä, miten osallistuminen käytännössä onnistuu esimerkiksi pyörätuolista käsin. Invalidiliitto muistuttaa, että kokouspaikkojen on oltava esteettömiä ja kokousjärjestelmien saavutettavia. Jos tämä ei toteudu, ei toteudu myöskään ihmisten yhdenvertainen oikeus osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Myös erilaiset apuvälineet, liikkumisen palvelut sekä henkilökohtainen apu edistävät osallisuutta. Niiden on oltava vammaisten ihmisten saatavilla oikea-aikaisesti.   

YK:n vammaissopimuksen hengessä  

Vaalikampanjaa tehdessä oppii uutta niin itsestään kuin muistakin ihmisistä. Tutustuu uusiin ihmisiin, pääsee käymään keskusteluja monista arjen asioista, ehkä avartaa omaakin maailmankuvaansa jutustelemalla ehdokaskollegojen ja äänestäjien kanssa. Invalidiliitto korostaa, että jokaisella vaalikelpoisella kansalaisella on oltava aito ja yhdenvertainen mahdollisuus asettua ehdolle vaaleissa.    

YK:n vammaissopimuksen 29 artiklan (Osallistuminen poliittiseen ja julkiseen elämään) mukaan “sopimuspuolet takaavat vammaisille henkilöille poliittiset oikeudet ja mahdollisuuden nauttia niistä yhdenvertaisesti muiden kanssa sekä sitoutuvat varmistamaan, että vammaiset henkilöt voivat tehokkaasti ja täysimääräisesti osallistua poliittiseen ja julkiseen elämään yhdenvertaisesti muiden kanssa suoraan tai vapaasti valittujen edustajien kautta, myös siten, että heillä on oikeus ja mahdollisuus äänestää ja tulla valituiksi”.  

Verkostoidu muiden ehdokkaiden kanssa, pohdi yhteisten mainosten tai tilaisuuksien (koronavirustilanne huomioiden) järjestämistä. Vaikka kampanjan aikana tulee taatusti eteen hetkiä, jolloin asiat eivät etene suunnitellusti, yritä pitää lippu korkealla. Hyvä mieli ja myönteinen asenne kanssaihmisiin toimivat – niin vaalitoreilla kuin elämässä muutenkin – paremmin kuin murjottaminen!  

Onko jo kiire ilmoittautua?  

Kuntavaalien siirtämisestä huhtikuusta kesäkuuhun (13.6.2021) tehtiin poliittinen linjaus oikeusministerin ja eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden puoluesihteereiden kokouksessa 6.3.2021. Eduskunta päättää kuntavaalien siirrosta hallituksen esityksen pohjalta.  Ehdokashakemusten viimeinen jättöpäivä oli 4.5.2021. Lisätietoa kuntavaalien aikatauluista vaalit.fi-sivustolta. 

Ole yhteydessä Invalidiliiton mentoreihin  

Jos ehdokkuus kiinnostaa, mutta kaipaat lisävahvistusta ajatuksillesi, voit olla yhteydessä esimerkiksi näihin invalidiliittolaisiin kuntapolitiikassa kokeneisiin jäseniin taustakeskusteluja ja -pohdintoja varten. Invalidiliiton kuntavaalimentorit löydät Invalidiliiton kotisivuilta. 

Ole yhteydessä puolueisiin   

Ota myös yhteyttä mahdollisimman pian siihen puolueeseen, jonka tavoitteet ja ajatusmaailma tuntuvat omimmalta. Ja jos et tiedä, minkä puolueen valitsisit, kannattaa lukea puolueiden sivuilta niiden tavoitteista, visioista ja toimintatavoista sekä keskustella esimerkiksi puolueiden vaaliyhteyshenkilöiden kanssa. Heidän yhteystietonsa löydät tästä:    

SDP, järjestöpäällikkö Jenny Suominenjenny.suominen@sdp.fi, 050 491 1401. Lisätietoa SDP:n kuntavaaliehdokkuudesta.  

Perussuomalaiset, projektisihteeri Kirsi Kalliokuntavaalit@perussuomalaiset.fi, 040 194 6454. Lisätietoa perussuomalaisten kuntavaaliehdokkuudesta.  

Kokoomus, kuntavaalipäällikkö Antti Ahonenantti.ahonen@kokoomus.fi, 044 535 9400. Lisätietoa kokoomuksen kuntavaaliehdokkuudesta.  

Keskusta, poliittinen sihteeri Helena Pakarinenhelena.pakarinen@keskusta.fi, 050 388 0011. Lisätietoa keskustan kuntavaaliehdokkuudesta.  

Vihreät, kampanjakoordinaattori Kati Lommikati.lommi@vihreat.fi, 050 543 0401. Lisätietoa vihreiden kuntavaaliehdokkuudesta.  

Vasemmistoliitto, puoluesihteeri Mikko Koikkalainenmikko.koikkalainen@vasemmistoliitto.fi, 040 643 3350. Lisätietoa vasemmistoliiton kuntavaaliehdokkuudesta.  

Ruotsalainen kansanpuolue, vaalipäällikkö Maria Grundströmmaria.grundstrom@sfp.fi, 040 734 8677. Lisätietoa RKP:n kuntavaaliehdokkuudesta.  

Kristillisdemokraatit, hallintopäällikkö Ismo Portinismo.portin@kd.fi, 044 375 5375. Lisätietoa kristillisdemokraattien kuntavaaliehdokkuudesta.  

Piraattipuolue, puoluesihteeri Satu Immonensatu.immonen@piraattipuolue.fi, 045 310 2343. Lisätietoa piraattien kuntavaaliehdokkuudesta. 

Jaa sosiaalisessa mediassa