Invalidiliitto tukee ja vahvistaa elinvoimaista yhdistystoimintaa jäsenyhdistyksille suunnatuilla yhdistyspalveluilla. Palvelut on tarkoitettu kaikille Invalidiliiton jäsenyhdistyksille ja ne ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Järjestötyöntekijät apunanne  

Järjestöasiantuntijat neuvovat ja tukevat yhdistysaktiiveja puhelimitse ja sähköpostitse. Toisinaan voidaan tavata myös kasvokkain. Järjestöasiantuntijaan voitte ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä!  

Vastaava järjestöasiantuntija toimii järjestöasiantuntijoiden esihenkilönä. Myös häneen voitte olla yhteydessä yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa, ja etenkin yhdistystoiminnan auditoinnista.  

Koulutussuunnittelija vastaa koulutuksista ja tuesta yhdistystoiminnan kehittämiseksi yhteistyössä järjestöasiantuntijoiden kanssa.   

Jäsenrekisterihoitaja antaa tietoa Kilta-jäsenrekisteristä ja jäsenmaksupalvelusta.  

Järjestötyöntekijöiden yhteystiedot löydät täältä.

Voimaa vaikuttamistyöhön  

Yhdistyksillä on tärkeä rooli alueellisessa ja paikallisessa vaikuttamistoiminnassa. Mihin asioihin tai epäkohtiin te koette tärkeäksi vaikuttaa? Yhdistyksenne vaikuttamistoimintaa tuemme koulutuksilla, valmennuksilla ja henkilökohtaisella ohjauksella. Alueilla toimii myös aktiivisten vaikuttajien ryhmiä eli vaikuttajaverkostoja. Kaikkien alueiden vaikuttajaverkostoille järjestämme yhteisiä tapaamisia noin neljä kertaa vuodessa.  

Tietoa ja valmiuksia koulutuksista  

Invalidiliitto järjestää yhdistystoimintaa tukevia koulutuksia. Koulutus voidaan järjestää kasvokkain, verkkovälitteisenä tapaamisena tai webinaarina. Koulutukset ovat kohtuuhintaisia tai maksuttomia. Kasvokkaisissa valtakunnallisissa koulutuksissa matkakustannukset korvataan liiton koulutuskäytännön mukaisesti.   

Tilauskoulutukset  
Tarvitsetteko vinkkejä hyvään hallintoon tai kokouskäytäntöihin? Pohditteko jäsenhankintaa, toiminnan rahoitusta tai esteettömyyden perusteita? Voimme räätälöidä juuri teille sopivan koulutuksen. Tilauskoulutusten järjestelykuluja tuemme 100 eurolla toteutuneita kuluja vastaan. Lähiyhdistykset voivat tilata ja järjestää koulutuksen myös yhteistyössä.  

Reilun yhdistystoiminta  
Reilussa yhdistyksessä toiminta on avointa ja jäsenet voivat hyvin. Reilua yhdistystä rakentamassa -opaskirjan avulla voitte järjestää itseopiskeluryhmän yhdistykseenne. Voitte myös tilata Yhdistyksen hyvä henki- tai Reilu yhdistys -koulutuksen. Koulutukset virittävät keskustelua arvostavasta kohtaamisesta, moninaisuuden hyväksymisestä sekä itsen ja toisen ihmisen ymmärtämisestä.  

Tukea yhdistyksen kehittämiseen  

Elinvoimaisen yhdistystoiminnan perusta on aktiivinen jäsenistö, joka toimii yhteisen päämäärän hyväksi. Yhdistystoiminnan elinvoimaisuudesta kertovia tunnuspiirteitä ovat toiminnan laadukkuus, tuloksellisuus ja jäsenlähtöisyys. Me Invalidiliitossa haluamme tukea yhdistyksenne elinvoimaisuutta!  

Yhdistystoiminnan kehittämispäivä (Yke)  
Yhden päivän mittaisessa Yhdistystoiminnan kehittämispäivässä yhdistyksenne aktiivit arvioivat omaa toimintaansa sekä tekevät kehittämissuunnitelman valitsemastaan kohteesta. Invalidiliitto tukee kehittämispäivän järjestelykuluja 100 eurolla toteutuneita kuluja vastaan.   

 Elinvoimaisen yhdistystoiminnan auditointi  
Ulkopuolisten arvioitsijoiden tekemä tarkastelu eli auditointi osoittaa, miten elinvoimaisen yhdistyksen tunnuspiirteet toteutuvat toiminnassanne. Auditoinnissa haastatellaan yhdistyksen hallituksen jäseniä, toimikuntien vetäjiä, muita aktiiveja ja jäsenistöä. Auditoijat tutustuvat myös kirjalliseen materiaaliin ja itsearviointeihin yhdistyksen toiminnasta. Auditoinnin tuloksena yhdistys saa raportin, johon on koottu toiminnan vahvuuksia ja kehittämiskohteita.   

Sovittelu  
Joskus yhdistystoiminnassa nousee esiin ristiriitoja, joita on vaikea ratkoa omin voimin. Invalidiliitto tarjoaa tällaisiin tilanteisiin ristiriitojen sovittelua.  

  
Kilta-jäsenrekisteri  

Invalidiliitolla on käytössään verkkopohjainen Kilta-jäsenrekisteri, jota jäsenyhdistykset voivat käyttää ilmaiseksi. Kilta-rekisterissä on mahdollisuus pitää yllä yhdistyksen jäsenluetteloa, lähettää jäsenille sähköpostia ja tekstiviestejä, luoda osoitetarrat jäsenistöstä ja tehdä erilaisia raportteja. Rekisterissä voi myös ylläpitää tapahtumakalenteria sekä tehdä jäsenlaskuja. Lisätietoa saat jäsenrekisterinhoitajalta.  

Jäsenmaksupalvelu Kilta-jäsenrekisterissä  
Jäsenyhdistyksille on tarjolla maksullinen jäsenmaksupalvelu, joka pohjautuu Kilta-rekisteriin. Jäsenmaksupalvelu sisältää jäsenmaksulaskutuksen hoidon kerran vuodessa ja yhden perintälaskun. Lisäksi palvelu sisältää jäsenmaksujen tilitykset yhdistyksille kuukausittain sekä jäsenmaksuraportin maksamattomista jäsenmaksuista pyydettäessä. Palvelumaksun suuruus on 0,95 euroa jäseneltä, joka sisältää myös postimaksut (jäsenmaksulasku ja maksumuistutus). Liittyminen tulee tehdä 31.11. mennessä, jotta ehtii mukaan seuraavan  vuoden jäsenmaksupalveluun.  

 Neuvokkuutta neuvontatyöhön  

Monet yhdistykset antavat tukea ja neuvontaa jäsenistölleen. Jäsenistö saattaa kysyä neuvoa mm. vammaisuuteen, esteettömyyteen tai sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvissä asioissa. Invalidiliitto  tukee yhdistyksen neuvojia. 

Yhdistystiedote, Yhdistysten uutiskirje ja verkkosivut  

Yhdistystiedote on suunnattu yhdistysten hallitusten jäsenille ja se ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Yhdistysten uutiskirje lähetetään hallituksen jäsenille tarpeen mukaan. Invalidiliiton verkkosivujen Yhdistyksille-osioon kokoamme yhdistystänne hyödyttäviä tietoja ja materiaaleja (mm. taloudelliset tuet, jäsenhankinta ja asiakirjojen mallipohjat). Näitä tietolähteitä kannattaa seurata aktiivisesti, jos haluaa pysyä kartalla yhdistyksille tärkeistä ja ajankohtaisista asioista.  

Helppo liikkua -viikko ja Kansainvälinen vammaisten päivä  

Invalidiliiton kampanjat on tarkoitettu myös yhdistyksille! Millaisen tempauksen teidän yhdistyksenne haluaisi toteuttaa toukokuussa Helppo liikkua -viikolla tai Kansainvälisenä vammaisten päivänä 3.12.? Tarjoamme erilaisia ideoita ja materiaaleja kampanjointinne tueksi.  

Taloudellista tukea yhdistysten yhteistoimintaan  

 Invalidiliitto tukee taloudellisesti yhdistysten alueellista yhteistoimintaa ja valtakunnallisten yhdistysten yhteistoimintaa. Yhdistykset toteuttavat yhteistyössä erilaisia alueellisia tapahtumia, joiden sisältöjä suunnitellaan yhdistysten yhteisissä tapaamisissa. Tuemme myös lähiyhdistysten yhteisiä tapahtumia. Joillain alueilla mm. naiset, nuoret, perheet tai ikääntyneet ovat verkostoituneet ja järjestävät monenlaista toimintaa.  

 Jos tarvitsette palveluja tai liiton tukea, olkaa yhteydessä oman alueenne järjestöasiantuntijaan, vastaavaan järjestöasiantuntijaan tai koulutussuunnittelijaan. Yhteystiedot löytyvät täältä.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa