Invalidiliitto tukee ja vahvistaa elinvoimaista yhdistystoimintaa jäsenyhdistyksille suunnatuilla yhdistyspalveluilla. Palvelut on tarkoitettu kaikille Invalidiliiton jäsenyhdistyksille ja ne ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Neuvoja ja tukea yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa
Yhdistystoiminnan perusta on aktiivinen jäsenistö, joka toimii yhteisen päämäärän hyväksi. Yhdistystoimintaa ohjaavat erilaiset lait, säännöt ja hyvän hallinnon periaatteet. Invalidiliiton järjestöasiantuntijat neuvovat ja tukevat yhdistysaktiiveja yhdistystoimintaan liittyvissä kysymyksissä puhelimitse ja sähköpostitse. Joskus asiat voivat edellyttää henkilökohtaista tukikäyntiä, joka sovitaan aina tapauskohtaisesti. Ota yhteyttä oman alueesi järjestöasiantuntijaan.

 

Tukea yhdistysten vaikuttamistoimintaan ja neuvontaan
Yhdistys- ja aluetoiminnan tavoitteena on vahvistaa alueellista vaikuttamistoimintaa ja neuvontaa. Yhdistyksillä on tärkeä rooli alueellisessa ja paikallisessa vaikuttamistoiminnassa sekä jäsenistönsä tukemisessa neuvomalla heitä vammaisuuteen liittyvissä asioissa. Invalidiliitto tukee yhdistysten vaikuttamistoimintaa ja neuvontaa koulutuksilla ja henkilökohtaisella ohjauksella. Liitto ylläpitää myös vaikuttamistoimintaan keskittyviä verkostoja, joihin osallistuvat henkilöt saavat tukea paitsi liitolta, myös toisilta vaikuttamistyötä tekeviltä osallistujilta. Ota yhteyttä oman alueesi järjestöasiantuntijaan.
 

Järjestökoulutus
Invalidiliitto järjestää erilaisia yhdistystoimintaa tukevia koulutuksia. Tarjoamme kursseja, seminaareja, verkkokursseja sekä verkkoluentoja eli webinaareja. Osa koulutuksista käsittelee yleisiä vammaispolitiikkaan liittyviä teemoja, osa on suunnattu pääosin aktiivisille yhdistystoimijoille. Koulutuksista ja webinaareista saa hyödyllistä tietoa ja sisältöä yhdistyksen toimintaan. Koulutukset ovat kohtuuhintaisia tai maksuttomia. Kasvokkaisissa koulutuksissa matkakustannukset korvataan järjestökoulutuksen käytäntöjen mukaisesti. Lisätietoja saat koulutussuunnittelijalta.

 

Yhdistystoimintaa tukevat tilauskoulutukset
Yhdistykset tai lähiyhdistykset yhdessä voivat tilata yhdistystoimintaa tukevia koulutuksia omalle paikkakunnalleen. Koulutuksia voidaan myös räätälöidä tarpeen mukaan. Invalidiliitto tukee taloudellisesti tilauskoulutusten järjestelykuluja 100 €:lla toteutuneita kuluja vastaan. Koulutusten teemoja ovat yhdistyksen hyvä hallinto, hyvät kokouskäytännöt, esteettömyyden perusteet ja jäsenhankinta. Voit tilata koulutuksia oman alueesi järjestöasiantuntijalta tai koulutussuunnittelijalta.


Kehittämispäivät
Yhdistyksen toiminnan arvioinnin ja kehittämisen tueksi yhdistykset voivat tilata itselleen yhden päivän mittaisen Yhdistystoiminnan kehittämispäivän (Yke). Päivän aikana yhdistysaktiivit arvioivat omaa toimintaansa sekä tekevät kehittämissuunnitelman valitsemastaan kohteesta. Invalidiliitto tukee taloudellisesti kehittämispäivän järjestelykuluja 100 €:lla toteutuneita kuluja vastaan. Yhdistyksille voidaan myös räätälöidä kehittämis- ja arviointipäiviä tarpeen mukaan. Voit tilata kehittämispäiviä oman alueesi järjestöasiantuntijalta, vastaavalta järjestöasiantuntijalta tai koulutussuunnittelijalta.

 

Elinvoimaisen yhdistystoiminnan auditointi
Elinvoimaisen yhdistystoiminnan tunnuspiirteet määrittelevät laadukasta, tuloksellista ja jäsenlähtöistä yhdistystoimintaa. Auditointi eli ulkopuolisten arvioitsijoiden tekemä tarkastelu osoittaa, miten kyseiset tunnuspiirteet toteutuvat yhdistyksen toiminnassa. Auditointi pitää sisällään auditointipäivän, jonka aikana haastatellaan yhdistyksen hallituksen jäseniä, toimikuntien vetäjiä ja jäseniä tai muita aktiivitoimijoita sekä rivijäseniä. Ennen auditointipäivää auditoijat tutustuvat kirjalliseen materiaaliin yhdistyksen toiminnasta. Yhdistykselle voidaan toimittaa myös itsearviointilomake ennen varsinaista auditointipäivää. Auditoinnin tuloksena yhdistys saa toiminnastaan raportin, jonne on kirjattu yhdistyksen vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Voit tilata auditoinnin vastaavalta järjestöasiantuntijalta.
 

Reilun yhdistystoiminnan tuki
Reilu yhdistystoiminta henkii hyvää ilmapiiriä. Toiminta on avointa ja jäsenet voivat hyvin. Reilun yhdistyksen rakennusaineita ovat arvostava kohtaaminen, moninaisuuden hyväksyminen sekä itsen ja toisen ymmärtäminen. Reilua yhdistystoimintaa tukee yhdistyksen itseopiskeluun tarkoitettu Reilua yhdistystä rakentamassa -opaskirja. Yhdistys voi myös tilata Yhdistyksen hyvä henki- tai Reilu yhdistys -tilauskoulutuksen. Joskus yhdistystoiminnassa nousee esiin ristiriitoja, joita on vaikea ratkoa omin voimin. Invalidiliitto tarjoaa tällaisiin tilanteisiin ristiriitojen sovittelua. Reilua yhdistystoimintaa tukevat järjestöasiantuntijat. Ristiriitojen sovittelun voit tilata koulutussuunnittelijalta.


Kilta -jäsenrekisteri
Invalidiliitolla on käytössään nettipohjainen Kilta-jäsenrekisteri. Invalidiliiton jäsenyhdistykset voivat käyttää rekisteriä ilmaiseksi. Kilta-rekisterissä on mahdollisuus pitää yllä yhdistyksen jäsenluetteloa, lähettää jäsenille sähköpostia ja tekstiviestejä, luoda osoitetarrat jäsenistöstä ja tehdä erilaisia raportteja. Lisätietoa saat jäsenrekisterinhoitajalta.

 

Jäsenmaksupalvelu Kilta-jäsenrekisterissä
Jäsenyhdistyksille on tarjolla maksullinen jäsenmaksupalvelu, joka pohjautuu Kilta-rekisteriin. Jäsenmaksupalvelu sisältää jäsenen perustietojen rekisteröinnin liiton Kilta-jäsenrekisterissä, jäsenmaksulaskutuksen hoidon kerran vuodessa ja yhden perintälaskun.  Lisäksi palvelu sisältää jäsenmaksujen tilitykset yhdistyksille kuukausittain sekä jäsenmaksuraportin maksamattomista jäsenmaksuista pyydettäessä. Palvelumaksun suuruus on 0,76 euroa jäseneltä, joka sisältää myös postimaksun. Liittyminen tulee tehdä 31.1. mennessä, jotta ehtii mukaan kuluvan vuoden jäsenmaksupalveluun. Lisätietoa saat jäsenrekisterinhoitajalta.


Ajankohtaista tietoa yhdistyksille
Yhdistysten hallitusten jäsenille suunnattu Yhdistystiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Yhdistystiedotteeseen kootaan yhdistyksille tärkeä ajankohtainen tieto yksiin kansiin. Yhdistysten uutiskirje lähetetään hallituksen jäsenille tarpeen mukaan, silloin kun on ajankohtaista tiedotetettavaa.  Ajankohtaista tietoa esimerkiksi yhdistyksille suunnatusta taloudellisesta tuesta ja muista tärkeistä asioista kootaan myös Invalidiliiton verkkosivujen Yhdistyksille-osioon. Sieltä löytyy myös työkaluja ja ohjeita yhdistyksen hallitukselle. Lisätietoa saat oman alueesi järjestöasiantuntijalta tai vastaavalta järjestöasiantuntijalta.

 

Liiton kampanjat on tarkoitettu myös yhdistyksille
Liitto viettää vuosittain muun muassa Helppo liikkua -viikkoa ja Kansainvälistä vammaisten päivää 3.12. Näiden yhteydessä nostetaan esille erilaisia tärkeitä vammaisuuteen liittyviä teemoja, joita tuetaan erilaisilla kampanjoilla. Liitto tarjoaa erilaisia ideoita ja materiaaleja yhdistysten oman kampanjoinnin tueksi. Lisätietoa saat oman alueesi järjestöasiantuntijalta.
 

Taloudellista tukea yhdistysten yhteistoimintaan
Invalidiliitto tukee taloudellisesti yhdistysten alueellista yhteistoimintaa ja valtakunnallisten yhdistysten yhteistoimintaa. Yhdistykset toteuttavat yhteistyössä erilaisia alueellisia tai lähiyhdistysten tapahtumia ja tilaisuuksia, joiden sisältöjä suunnitellaan vuosittain yhteisillä suunnittelupäivillä. Osalla alueista toimii myös erilaisia verkostoja, jotka järjestävät monenlaista toimintaa. Alueellista ja valtakunnallista yhteistoimintaa koordinoivat järjestöasiantuntijat.

Jaa sosiaalisessa mediassa