Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva YK:n yleissopimus eli kansanomaisesti YK:n vammaissopimus tuli voimaan Suomessa 10.6.2016. Sopimuksen täytäntöönpanoa valvotaan kansainvälisesti sopimuspuolten YK:lle toimittamin raportein.

Suomi antaa ensimmäisen raporttinsa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealle kesäkuussa 2018. Invalidiliitto ja kolmekymmentä muuta Vammaisfoorumin valtakunnallista vammaisjärjestöä ovat yhdessä päättäneet antaa oman rinnakkaisraporttinsa YK:lle. Rinnakkaisraportointi on oivallinen keino toteuttaa vammaissopimuksessa vammaisille henkilöille ja heitä edustaville järjestöille taattua oikeutta osallistua kaikkeen vammaisia ihmisiä koskevaan päätöksentekoon.

Rinnakkaisraportissa tarkastellaan vammaissopimuksen määräysten toteutumista vammaisten ihmisten arjessa. Vammaisfoorumi on laatinut yhteistyönä Ihmisoikeuskeskuksen kanssa kyselylomakkeen, jonka avulla kerätään tietoa vammaisilta ihmisiltä heidän omakohtaisista kokemuksistaan. Kyselyn kautta vammaisjärjestöt saavat arvokasta tietoa jäsentensä tilanteesta YK:n vammaissopimuksen voimaantulon jälkeiseltä ajalta. Tätä tietoa käytetään niin valtakunnallisessa kuin paikallisessakin vaikuttamistoiminnassa jäsenten oikeuksien edistämiseksi YK:n vammaissopimuksen hengessä.

Invalidiliitto lähestyy vammaisia henkilöitä jäsenyhdistystensä kautta vuodenvaihteen tienoilla. Kysely järjestetään sähköisesti, mutta vastaaminen on mahdollista myös lomakkeella. Toivomme mahdollisimman monen vastaavan kyselyyn. Invalidiliitolle on tärkeää, että tavoitamme tämän kyselyn kautta myös sellaiset fyysisesti vammaiset henkilöt, joiden ääni ei tahdo muutoin kuulua. Jäsenyhdistysten rooli näissä talkoissa on siksi korostetun merkittävä. 
 

Jaa sosiaalisessa mediassa