Äänestyskoppi, jossa on pyörätuolitunnus
27.3.2024
Invalidiliitto keräsi kokemuksia esteettömyyden toteutumisesta kevään presidentinvaalien äänestyspaikoilla. Lähes puolet vastaajista oli kokenut esteitä äänestyspaikoilla ja äänestämisessä. Hankaluuksia tuottivat äänestyspaikkojen heikko saavutettavuus, liukkaat talvikelit sekä puutteet opastuksessa ja esteettömyydessä.

Äänestyspaikan saavutettavuus ja talviset olosuhteet saivat useita mainintoja vastauksissa. Äänestyspaikkojen sijainti maastollisesti hankalassa paikassa, esimerkiksi mäen päällä, yhdistettynä liukkaaseen talvikeliin aiheutti haasteita äänestyspaikalle pääsemisessä. Myös autopaikkojen sijainti kaukana äänestyspaikan sisäänkäynniltä tai esteettömien autopaikkojen puuttuminen kokonaan olivat vaikeuttaneet äänestämään pääsyä.

”Koulun ylämäki rollaattorin kanssa kävellen liikkujalle jyrkkä ja liukas.” 

”Parkkipaikka oli kaukana eikä ollut merkitty mitenkään ajoreittiä oven eteen. Parkkipaikalla ei ole invapaikkoja … Kävelymatkaa tuli arviolta 200–300 m yhteen suuntaan jäistä kävelytietä ja jäistä pihaa pitkin.” 

”Hankala saavutettavuus, kaupungin keskustan laidalla huonosti pysäköintimahdollisuuksia ja kävely liukkaalla ja parinkin korttelin takaa haasteellista.” 

Myös äänestyspaikalle johtavissa opasteissa oli puutteita, mikä hankaloitti äänestyspaikan tai sen sisäänkäynnin löytämistä. 

”Äänestyspaikalla ei ilmennyt, mitä kautta kulkee esteetön reitti [sisäänkäynnille].” 

”Opastekyltit olisivat voineet olla ennakkoäänestyksen aikana paikallaan. Oli hankala löytää äänestyspaikkaa [kauppakeskuksessa]."

Puutteet äänestyspaikkojen sisäänkäyntien esteettömyydessä saivat myös useita mainintoja. Tasoerot sisäänkäynneillä ja hankalasti avautuvat ovet olivat vaikeuttaneet sisäänpääsyä äänestyspaikalle. Äänestyspaikalla haasteita olivat aiheuttaneet mm. pitkät jonotusajat ja istuinpaikkojen puute, hankalasti sijoitetut äänestyskopit sekä puutteet äänestyskopin esteettömyydessä.

”Ovella oli yli 10 cm kynnys, mutta ei apua tarjolla.”

”Koululla, missä oli varsinainen äänestyspaikka, ei ollut sähköistä ovenavausjärjestelmää.” 

”Jono oli pitkä ja voimani meinasivat loppua. Tuli mieleeni, että eikö äänestyspaikalla voisi olla istuimia vanhoja ja vaivaisia varten?” 

”Kopit ovat aivan liian lähellä seinää, joten varsinkin sähköiselle apuvälineelle jää liian pieni kääntösäde.” 

”En mahtunut koppiin rollaattorin kanssa.” 

”Sopivia kyniä ei ollut näkövammaisille, valaistus, vanhat äänestyskopit.” 

Invalidiliitto kokoaa saadut palautteet alueittain ja toimittaa ne kuntien keskusvaalilautakunnille, jotta nämä voisivat puuttua havaittuihin epäkohtiin seuraavien vaalien yhteydessä. Yhteenveto kyselyn tuloksista lähetetään tiedoksi myös oikeusministeriön demokratia ja vaalit -yksikköön.

Äänestyspaikkojen esteettömyyden tarkistuslista

Jaa sosiaalisessa mediassa