Johanna Hätönen

Invalidiliiton esteettömyysasiantuntija Johanna Hätönen.
Toimin Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEssä esteettömyysasiantuntijana. Olen kiinnostunut rakennetun ympäristön vaikutuksista ihmisten toimintaan ja uskon että esteettömien ympäristöjen avulla voimme lisätä kaikkien yhdenvertaista osallisuutta yhteiskunnassamme.

Työtehtäviini yhdessä tiimimme kanssa kuuluu laaja-alaisen esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen ja siitä tietoisuuden lisääminen, neuvonnan, konsultoinnin ja vaikuttamistyön kautta. Teemme myös esteettömyyskartoituksia, joiden avulla asiakkaamme voivat kehittää omien toimitilojensa ja palveluidensa esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Toimimme tiiviissä yhteistyössä eri järjestöjen, viranomaisten, kuntien ja kaupunkien toimijoiden sekä julkisten ja yksityisten palveluntuottajien ja yritysten kanssa.

Jaa sosiaalisessa mediassa