taustalla puheenjohtajan nuija ja pyörätuoli-ikoni. Sen edessä valkoisina hahmoina erilaisia vammaisia, esim. pyörätuoli. Kuvituskuva.
24.11.2022
Vammaispalvelulakiuudistusta koskeva hallituksen esitys on jumiutunut eduskunnassa valiokuntavaiheeseen. Se tarkoittaa, että lain alkuperäisestä voimaantuloaikataulusta on joustettava. Tämän vuoksi sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 24.11. hallituksen esityksen, jonka avulla on tarkoitus suoriutua vuodenvaihteeseen sijoittuvasta ylimenovaiheesta.

Invalidiliitto pitää ministeriön ratkaisua hyvänä tässä tilanteessa. Liitto toivoo, että aikalisän avulla voidaan varmistaa vammaispalvelulakiesityksen perusteellinen käsittely niin perustuslakivaliokunnassa kuin sosiaali- ja terveysvaliokunnassakin. 

- Monestakin syystä johtuen tähän esitykseen liittyvät aikataulut ovat muuttuneet matkan varrella. Invalidiliitto on ollut asian äärellä käytännössä koko tämän vaalikauden ajan: olemme osallistuneet työryhmätyöhön, kommentoineet luonnoksia, tehneet pykäläehdotuksia, perehtyneet uusiin tekstiversioihin, käyneet suuren määrän keskusteluja kantojen hiomiseksi. Aiheeseen käytetty työtuntien määrä on valtava, ja sama koskee monia muitakin järjestöjä, sanoo Invalidiliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson.  

Ruuhkaa valiokunnissa 

Aikataulujen muuttuminen ja venyminen tarkoittaa sitä, että loppukirille jäi lopulta liian vähän aikaa, jotta laki olisi saatu voimaan hallituksen esityksen mukaisesti 1.1.2023. 

- Koronapandemiasta johtunut sosiaali- ja terveyspoliittiseen lainsäädäntöön liittyvä työkuorma ei varmasti helpottanut vammaispalvelulakiesityksen valmistelua ministeriössä. Lakiesityksen käsittely valtioneuvoston yleisistunnossa siirtyi alkusyksyllä pariin kertaan ja kun esitys vihdoin saatiin eduskuntaan, lähetekeskustelua jouduttiin odottamaan jonkin aikaa. Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ei asiantuntijakuulemisen suunnitelman hyväksyminenkään tapahtunut nopeasti. Eduskuntakauden viimeiseen syksyyn kasautuu aina paljon muitakin asioita, joka osaltaan on lisännyt aikatauluhaasteita, sanoo Andersson. 

- Toivottavasti tämä aikalisä antaa nyt valiokunnille mahdollisuuden tutustua rauhassa Invalidiliiton tekemiin korjausehdotuksiin, jotka liittyvät muun muassa lain soveltamisalaan ja seurantamekanismiin. Lakia pitää vielä selkeyttää, koska tekstiin jäävät epätarkkuudet hankaloittaisivat hyvinvointialueilla tapahtuvaa toimeenpanoa ja vammaisten ihmisten arkea. 

Lue Invalidiliiton keskeiset näkemykset lakiesityksestä liiton kotisivuilta.  

Lue sosiaali- ja terveysministeriön tiedote ministeriön kotisivuilta.

  

Jaa sosiaalisessa mediassa