Kyltti jossa lukee CORONAVIRUS ja sen päällä ruiske ja sen vieressä lääkkeitä
28.5.2021
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin katsoo lausunnossaan koronarokottamisjärjestyksestä, että vammaisten henkilökohtaisen avun tehtävissä työskentelevien rokotusjärjestystä olisi pitänyt tarkistaa ja että lainsäädäntöä tulee tältä osin täydentää. Invalidiliitto on yhdessä muiden järjestöjen kanssa tehnyt vahvaa vaikuttamistyötä tammikuusta 2021 alkaen tämän asian eteen. Invalidiliitto aikoo seurata, että lainsäädäntöä tarkistetaan apulaisoikeusasiamiehen vaatimuksen mukaisesti.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on antanut oma-aloitteisesti lausuntonsa koronarokottamisjärjestyksestä ja rokotusten toteuttamisesta koronapandemian aikana. Sakslin on saanut useita kanteluja ja yhteydenottoja, joissa arvostellaan rokottamisjärjestystä ja rokotusten toteuttamista koronaviruspandemian aikana. Apulaisoikeusasiamies toteaa lausunnossaan, että viranomaiset ovat toimineet lain mukaan rokottamisjärjestyksen valmistelussa ja valvonnassa, mutta lainsäädäntöä on tarkistettava. THL saa moitteita ohjeistusten ristiriitaisuudesta. 

Lainsäädäntöä tarkistettava 

Apulaisoikeusasiamies katsoo, että kotisairaanhoidon, kotipalvelun sekä esimerkiksi vammaisten henkilökohtaisen avun tehtävissä työskentelevien rokotusjärjestystä olisi pitänyt tarkistaa. Lainsäädäntöä pitäisi apulaisoikeusasiamiehen mielestä täydentää tämän ammattiryhmän osalta. 

Riskiryhmään kuuluvan ei pidä hyväksyä hengenvaaraan joutumista 

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan kenenkään korkeimpiin riskiryhmiin kuuluvien ei pitäisi joutua hyväksymään, että häntä avustavalla ihmisellä ei ole parasta mahdollista suojaa hengenvaarallista tautia vastaan. Julkisen vallan velvollisuus suojella jokaisen henkeä ja terveyttä edellyttää siitä huolehtimista, että välttämättömät palvelut voidaan järjestää vaarantamatta niistä riippuvaisen henkilön terveyttä tai henkeä. 

Henkilökohtainen apu on vammaisen henkilön arjen sujuvuudelle, työssä käymiselle ja sosiaaliselle osallistumiselle välttämätöntä. Avustajan työssä läheistä kontaktia on mahdoton välttää. Ollaan tilanteessa, jossa niin avustajat kuin monesti riskiryhmään kuuluva vaikeavammainen työnantaja altistuvat vaaralliselle virukselle jatkuvasti. Samalla vammaisen henkilön perhe ja samassa taloudessa asuvat läheiset joutuvat vaaraan. Toivottavasti asiaan saataisiin nopeasti ratkaisu, toteaa Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen. 

Invalidiliitto vaikuttamassa koronajärjestykseen 

Invalidiliitto on heti koronarokotusten tultua markkinoille tehnyt vahvaa vaikuttamistyötä, jotta riskiryhmäläisten sekä heitä auttavien henkilökohtaisten avustajien, omaishoitajien ja erityyppisissä vammaisten palveluasumisyksiköissä asuvien rokotukset voitaisiin toteuttaa ensi sijassa. Invalidiliitto on tehnyt myös yhteistyötä usean eri valtakunnallisen vammaisjärjestön ja muiden järjestöjen kanssa.  

- Valitettavasti vastausten saaminen kysymyksiin koronarokotuksista ja niiden järjestyksestä vastaavilta viranomaisilta on ollut perin tahmeaa. Nyt annettu apulaisoikeusasiamiehen lausunto on tärkeä, koska koronapandemia on yhä riski riskiryhmäläisille. Invalidiliitto seuraa, että lainsäädäntöä tarkistetaan apulaisoikeusasiamiehen vaatimuksen mukaisesti, Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen sanoo. 

Lue Invalidiliiton Milloin vaikeasti vammaiset rokotetaan? -uutinen (8.2.2021) liiton kotisivuilta. 

Lue Invaliidiliton Milloin vammaiset ihmiset ja henkilökohtaiset avustajat rokotetaan? -uutinen (9.3.2021) liiton kotisivuilta.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin lausunto koronarokotusjärjestykseen liittyvistä kanteluista löytyy oikeusasiamiehen sivuilta. 

Lisätietoa: Elina Nieminen, lakimies, Invalidiliitto, elina.nieminen@invalidiliitto.fi.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa