Ilman kuljettajaa liikkuva pienoisbussi
21.5.2024
Invalidiliitto antoi liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon arviomuistiosta koskien tieliikenteen automaation edellyttämiä lainsäädäntömuutoksia. Liitto korostaa lausunnossaan erityisesti suojaamattomien tienkäyttäjien liikenneturvallisuutta.

Invalidiliitto keskittyy lausunnossaan niihin tilanteisiin, joissa ajoneuvossa on sisällä matkustajia tai tavaraa, tai se kulkee tyhjänä. Etähallittavien ajoneuvojen turvallisuus on varmistettava sekä ajoneuvon matkustajien että suojaamattoman liikenteen, kuten kävelijöiden ja pyörätuolia käyttävien ihmisten näkökulmasta.

Mikäli etähallittavat ajoneuvot, kuten robottibussit, eivät erotu kuljettajan ohjaamista ajoneuvoista, siitä tulee informoida mahdollisimman kattavasti esimerkiksi esteettömien pysäkkien opasteita hyödyntäen. On tärkeää, että automaattinen ajojärjestelmä tunnistaa vaihtuvat sää- ja tieolosuhteet siten, että turvallisuusriskiä ei aiheudu matkustajille eikä kanssaliikkujille. Ajojärjestelmän tulee myös pystyä reagoimaan ajoissa erilaisiin tilanteisiin ja tiellä liikkujiin, esimerkiksi hitaasti tietä ylittävään ihmiseen. 

Invalidiliitto korostaa viranomaisten roolia muuttuvassa liikenneympäristössä. Pidämme perusteltuna, että automaattiajamisen tarjoajalta edellytetään raportointivelvollisuutta viranomaisille automaattisten ajoneuvojen onnettomuuksista ja vaaratilanteista. Tämä edesauttaa onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn tähtäävässä kehitystyössä. Invalidiliitto pitää perusteltuna, että automaattiajamisen tarjoajan tulee tehdä hakemus ilman kuljettajaa liikkuvasta ajoneuvosta ja että etähallintapalvelun tarjoajan tulee hakea toimilupaa Liikenne- ja viestintävirastolta.

Invalidiliiton lausunto tieliikenteen automaation edellyttämiä lainsäädäntömuutoksia koskevasta arviomuistiosta

Jaa sosiaalisessa mediassa