Keltaisella pohjalla värikkäitä piirroshahmoja harrastusten parissa.
5.5.2020
Parasta nuori -toiminta on alkanut Pohjois-Savossa digitaalisin keinoin, ja nuoret ovat jo keksineet poikkeusaikaan sopivaa tekemistä. Nuoria etsitään toiminnan pariin mm. Instagramista.

Pohjois-Savossa on nyt tekemistä ja yhdessäoloa fyysisesti vammaisille ja toimintaesteisille 18–29-vuotiaille nuorille, poikkeusoloista huolimatta. Parasta nuori -toiminnassa tavoitteena on vahvistaa nuorten osallisuutta ja vähentää syrjäytymisriskiä. Toimintaan etsitään nuoria monien eri kanavien kautta – myös uusi digitaalinen tapa on nyt kokeilussa.

Nuoria etsitään sosiaalisesta mediasta

Parasta nuori -toiminta hyödyntää digitaalisia kanavia löytääkseen nuoria toiminnan pariin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vammaisia nuoria etsitään sosiaalisen median kanavista, pääasiassa Instagramista. Etsiminen tapahtuu mm. seuraamalla erilaisia hashtageja eli aihetunnisteita, vammaisvaikuttajien seuraajia sekä merkittyjä sijainteja. Näin pyritään löytämään nuoria, jotka olisivat mahdollisesti kiinnostuneita myös Parasta nuori -toiminnasta, ja tätä kautta heidän kanssaan on mahdollista päästä vuoropuheluun.

Parasta nuori -toiminnan yhtenä painopisteenä oli alusta alkaen digitaalisuus, mutta loikka olikin suurempi kuin kukaan osasi odottaa. Koko maailman ollessa etäyhteyksien varassa, myös uutta toimintaa oli lähdettävä toteuttamaan täysin digitaalisesti. 

Uusia kavereita ja porukalla puuhailua

Ensimmäiset tapaamiset nuorten kanssa on toteutettu videoyhteydellä, ja konsepti on toiminut yllättävän hyvin. Tutustuminen on onnistunut hyvin myös kauempana asuvien kesken, puheenaiheiden vaihtuessa fursuittaamisesta museoihin ja minimalistisuudesta leipomiseen. Fursuittaaminen tarkoittaa siis eläinhahmoksi pukeutumista, jos tämä ei ollut kaikille vielä tuttua. 

Nuoret ideoivat ensimmäisissä tapaamisissa toimintaa poikkeusolojen ajalle, ja esille nousivat erilaiset taidemuodot ja valokuvaus. Näin syntyi valokuvahaaste, jossa viikon aikana nuoret kuvaavat sovituista aiheista neljätoista valokuvaa. Seuraavassa tapaamisessa kuvia katsotaan yhdessä läpi ja lähdetään työstämään niitä eteenpäin digitaiteen keinoin. 

– Olen innoissani valokuvahaasteesta ja mahdollisuudesta tehdä asioita yhdessä poikkeustilasta huolimatta, toiminnassa mukana oleva nuori kertoo.

Nuoret toivovatkin saavansa toiminnasta vertaistukea, uusia kavereita, yhdessä porukalla tekemistä ja uusien asioiden kokeilua. Onneksi kaikkia näitä asioita pystyy toteuttamaan myös digitaalisesti!
 

Jaa sosiaalisessa mediassa