12.6.2018
Sosiaali-ja terveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun on tarkoitus siirtyä maakunnille 1.1.2020. Samalla maakunnille siirtyisivät erityishuoltopiirien kuntayhtymien varat ja velat sekä osana niitä myös kaikki kiinteistöt ja toimitilat.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt YTM Riitta Hakomaa ja sosiaalineuvos, YTM Markku Niemelää selvittämään erityishuoltopiirien asemaa sote-uudistuksessa. Toimeksiannossa on useampia kohtia, joista selvitysmiehet asettivat avoimen kyselyn työnsä tueksi. 

Invalidiliitto kiinnitti vastauksissaan huomiota muun muassa erityishuoltopiirien vahvaan taustaan ja erityisosaamiseen nimenomaan kehitysvammaisten ihmisten erityiskysymyksissä. Erityishuoltopiirien osaaminen liittyy spesifisti kehitysvammaisiin ja erityisesti vaikeasti kehitysvammaisten laitosmaiseen hoitoon.
 
Sote-uudistuksen yhteydessä tulee turvata välttämätön moniammatillinen erityisosaaminen. Erittäin tärkeää, on että se kattaa tasapuolisesti painottuen sekä terveyden-, sosiaali- ja psykologiseen tarvittavan tuen ja erityisosaamisen. Näemme kuitenkin haasteen siinä, miten nykyiset erityishuoltopiirit  kykenevät vastaamaan fyysisesti vammaisten ja muutoin eri tavoin fyysisesti vammaisten ja eri tavoin toimintarajoitteisten henkilöiden palveluiden järjestämiseen ilman, että ne saattavat rajoittaa perusteettomasti jopa pahimmassa tapauksessa heidän oikeuksiaan.  Tämä vaatii tuekseen vahvaa jatkopohdintaa sekä merkittävää ammatillista ja kulttuurillista muutosta.

Lue Invalidiliiton vastaukset täältä >>

Lisätietoa: Ylva Krokfors, sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija, Invalidiliitto ja Elina Nieminen, lakimies, Invalidiliitto (sähköpostit muotoa etu.sukunimi @ invalidiliitto.fi)

 

Jaa sosiaalisessa mediassa