Invataksin kyltti
13.10.2021
Vuoden 2018 liikennepalvelulain uudistus kumosi useita taksinkuljettajan vaatimuksiin liittyviä säännöksiä, kuten taksinkuljettajien koulutusvaatimuksen. Nyt lakiin on tehnyt muutoksia ja erityisryhmien kuljettajakoulutus on säädetty vapaaehtoiseksi.

Invalidiliitto esitti, että taksinkuljettajan erityisryhmien koulutuksesta olisi tullut pakollinen osa kuljettajan koulutusta. 

- Tältä osin emme ole täysin tyytyväisiä lakiuudistukseen. Toivommekin, että erityisryhmien kuljetuksista järjestämisvastuussa olevat tahot tulisivat jatkossa edellyttämään kuljetuspalveluita kilpailutettaessa taksinkuljettajien erityisryhmäkoulutusta osana sopimusehtoja. Esimerkiksi Kela on tämän viimeisessä kilpailutuksessaan huomioinut vuoden 2024 alusta alkaen. Haastamme kuntia tarttumaan mahdollisuuteen, minkä laki mahdollistaa, Elina Nieminen sanoo. 

Erityisryhmien turvallisuus paranee 

Vapaaehtoisuudesta huolimatta vapaaehtoinen kuljettajakoulutus on lähtenyt hyvin liikkeelle. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, joka valvoo ja antaa luvat kouluttajille, on jo 5.10. mennessä hyväksynyt seitsemän koulutusorganisaatiota ja viiden organisaation osalta hakuprosessi on kesken.  

- Toimijoita tulee koko ajan lisää alalle ja tämä varmasti tulee lisäämään koulutustenkin saatavuutta. On hyvä, että erityisryhmien kuljettajakoulutuksen myötä vammaisten ja muutoin julkisesti korvattavia kuljetuspalveluita, kuten esim. Kela-matkoja käyttävien erityisryhmien turvallisuus paranee, Nieminen sanoo.

Lisätietoa: Elina Nieminen, Invalidiliitto, lakimies, elina.nieminen@invalidiliitto.fi 

Jaa sosiaalisessa mediassa