kuva taksista
18.3.2019
Invalidiliitto oli kutsuttuna Yhteisen toimialaliiton YTL yhteydessä toimivan HYÖTY-neuvottelukunnan tilaisuuteen.

Tilaisuudessa keskusteltiin heinäkuussa 2018 voimaan astuneen taksiuudistuksen vaikutuksista mm. taksikalustoon, esteettömiin ajoneuvoihin sekä taksimarkkinoiden kehitykseen uudistuksen jälkeen. Paikalla olivat keskeisimmät erikois- ja hyötyajoneuvojen toimijat, valvova viranomainen Traficom, Taksiliitto, Kelan edustaja sekä Invalidiliitto.

Tilaisuudessa keskusteltiin laaja-alaisesti taksiuudistuksen tuomista vaikutuksista taksimarkkinoihin. Alalle on tullut paljon uusia toimijoita; taksiluvan haltijoina sekä uusina kuljettajina. Myös esteettömän kaluston määrä on kasvanut. Toisaalta samaan aikaan on havaittavissa vanhojen invataksiyrittäjien poistumista markkinoilta ja toimiluvalla useammalla esteettömällä autolla toimivan yrittäjän tulo markkinoille.

- Tämä kaikki luo uuden mahdollisuuden, mutta samalla myös vaatimuksen vahvistaa taksinkuljettajan osaamista ja ammattia nimenomaan erityisryhmien kuljetuksessa, toteaa paikalla ollut Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Saksanen.

Hyötyseminaaripaneeli

 

Tilaisuuden lopussa järjestettiin asiantuntijapaneeli, jossa Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen kannatti ja toivoi nyt vihdoin vietävän eteenpäin Invalidiliiton useasti jo aiemmin esiintuoman vaatimuksen esteettömän kaluston ja erityisryhmien kuljettajakoulutuksesta.

- Tälle on nyt suuri tarve uusien yrittäjien ja toimijoiden, mutta myös yhä enenevissä määrin tapahtuvien kilpailutusten laatuvaatimusten näkökulmasta, toteaa Nieminen.

Paneeliin osallistuivat myös vastaava suunnittelija Anne Giss Kelasta, johtava asiantuntija Pasi Hautalahti Traficomista sekä puheenjohtava Petri Viteli Suomen Esteettömät ja Paaritaksit ry. Keskustelua moderoi Juha Jonasson Carsport Design O:stä. Kaikki panelistit toivoivat, että asiassa päästäisiin nopeasti työstämään kuljettajakoulutuksia erityisryhmien liikenneturvallisuuden, mutta myös kuljettajien ammattitaidon turvaamiseksi ja parantamiseksi.

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa