Kuvituskuva.
10.6.2024
Invalidiliitto on toiminut jo parikymmentä vuotta liikuntarajoitteisten taksiliikenteen turvallisuuden edistäjänä. Invalidiliitto on tehnyt laajaa sidosryhmäyhteistyötä, jonka kautta olemme voineet parantaa ja laajentaa käsitystä liikenneturvallisuuden tärkeydestä myös liikuntarajoitteisten taksia käyttävien asiakkaiden kohdalla. Erityinen huomio on kohdistunut niihin asiakkaisiin, jotka matkustavat pyörätuolissa istuen.

Invalidiliitto on toiminut pitkään Yhteisen toimialaliiton – YTL:n erityisryhmien liikkumispalvelut -työryhmässä. Alkuvuonna työryhmässä tuli esiin, että liikenteessä on ajoneuvoja, joiden kaltevuus ei täytä 16.10.2023 voimaan astuneen uuden automääräyksen ehtoja. Tämä on saattanut osittain johtua siitä, että käyttöönottokatsastuksissa määräyksiä on tulkittu vaihtelevasti, minkä vuoksi kaikki ajossa olevat ajoneuvot eivät täytä voimassa olevia määräyksiä. 

YTL:n erityisryhmien liikkumispalvelut -työryhmä päätti aloittaa keskustelun Traficomin kanssa pienten, esteettömien taksien lattian kaltevuuden määräysten mukaisesta osoittamisesta ja mittaamisesta. Traficom on antanut asiasta tiedotteen 22.05.2024: Tarkennuksia esteettömien ajoneuvojen pyörätuolipaikan lattian kaltevuuden vaatimustenmukaisuuteen 

Invalidiliiton juristi Elina Nieminen toteaa, että lattian kaltevuusongelma koskee usein esimerkiksi Volkswagen Caddy -merkkisiä pieniä esteettömiä ajoneuvoja. “Kun pyörätuolimatkustaja asetetaan matkustamaan henkilöautomaisen auton takaosaan, pelkästään taka-akselin päällä istuminen aiheuttaa pyörätuolin heilumista, mitä lisää liian jyrkkä ja määräysten vastainen lattian kaltevuus.” 

Invalidiliittoon on tullut vuosia yhteydenottoja myös siitä, että matkustajat joutuvat matkustamaan pää kenossa, koska eivät mahdu autoihin ja että kalteva istuinalusta aiheuttaa kipuja ja tasapainon pettämistä. “Kyse on siis ennen kaikkea liikenneturvallisuudesta, kuin myös oikeudesta saada kohtuullinen matkustamisasento”, täsmentää Nieminen.

Määräystenmukainen ja määräysten vastainen pyörätuolipaikka taksissa.
Jaa sosiaalisessa mediassa