Kuvituskuva.
16.2.2022
Invalidiliitossa alkoi kaksi uutta kehitysyhteistyöhanketta Afrikassa. Hankkeet ovat osa Vammaiskumppanuus ry:n koordinoimaa uutta 4-vuotista kumppanuusohjelmaa vuosiksi 2022–2025, jota ulkoasiainministeriö pääosin rahoittaa.

- Liiton yhteistyömaat ovat edelleen Etiopia ja Sambia. Tällä kertaa voimavaroja keskitetään enemmän Etiopiaan, Invalidiliiton kansainvälisten asioiden koordinaattori Laura Poussa sanoo. 

Etiopiassa edistetään esteettömyyttä 

Etiopian uudessa hankkeessa keskeinen tavoite on edistää rakennetun ympäristön esteettömyyttä Etiopian pääkaupungissa Addis Abebassa ja sen lähistöllä. Hankkeella on suora kytkös YK:n vammaissopimuksen artiklaan nro 9 esteettömyydestä. Hanke toteutetaan yhteistyössä paikallisen Etiopian Invalidiliiton kumppanijärjestön Disability Development Initiativen eli DDI:n kanssa. Keskeistä hankkeessa on: 

 • paikallisten arkkitehti- ja insinööriopiskelijoiden esteettömyyskoulutus yhteistyössä Addis Abeban yliopiston arkkitehti-instituutin EiABCin kanssa 
 • esteettömyyskartoitusten tekeminen esimerkiksi paikallisissa peruskouluissa 
 • pienimuotoinen korjausrakentaminen kouluissa 
 • vaikuttamistoiminta esteettömyyden edistämiseksi viranomaisten ja päättäjien suuntaan 
 • yhteistyö muiden etiopialaisten vammais- ja valtavirtajärjestöjen kanssa esteettömyyden edistämiseksi 
 • esteettömyydestä viestiminen ja kouluttaminen 
 • DDI jatkaa pienimuotoista työpajaa, jossa korjataan ja huolletaan liikkumisen apuvälineitä kuten pyörätuoleja. 
Kuvituskuva.
Yoseph Fekadu puhuu arkkitehtiopiskelijoille.

Sambiassa vahvistetaan vaikuttamistyötä 

Sambiassa Invalidiliiton toiminta jatkuu entisen kumppanin eli Sambian liikuntavammaisten ihmisten valtakunnallisen järjestön ZNAPDin kanssa. Hankkeen päätavoitteina on ZNAPDin osaamisen vahvistaminen erityisesti vaikuttamistyössä ja sen jäsenten tietämyksen lisääminen omista ihmisoikeuksistaan. Invalidiliitto tukee myös ZNAPDia taloudellisen kestävyyden ja riippumattomuuden edistämisessä sekä auttaa ZNAPDia löytämään uusia kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita Invalidiliiton rinnalle. Hankkeen keskeisiä toimintoja ovat: 

 • ZNAPDin vaikuttamistyön ja vaikuttamisosaamisen vahvistaminen yhteistyössä paikallisen vammaisten ihmisoikeuksia edistävän keskuksen kanssa 
 • materiaalin työstäminen YK:n vammaissopimuksesta ja paikallisesta vammaislaista 
 • ZNAPDin aktiivijäsenten kouluttaminen vaikuttamistoiminnassa ja heidän oikeuksistaan 
 • paikallinen ja valtakunnallinen vaikuttamistoiminta myös yhteistyössä paikallisen vammaisjärjestöjen kattojärjestön ZAFODin kanssa 
 • ZNAPDin naisten ja nuorten toiminnan jatkaminen. Naisten ja tyttöjen aseman edistämisessä ZNAPDilla on suunnitteilla yhteistyötä paikallisen vammaisten naisten oikeuksia edistävän VIP-järjestön kanssa, jonka kumppanina myös Kynnys ry on Suomesta. 
 • ZNAPDin köyhien maaseudulla asuvien jäsenten ja heidän perheittensä toimeentulon tukeminen vuohipankkiohjelmalla. 
Kuvituskuva.
Mazabukan branchin tapaaminen Sambiassa.


Lisäksi ZNAPD osallistuu Vammaiskumppanuus ry:n valtavirtatoimintaan Sambiassa, jossa yhteistyökumppaneina ovat Suomen Käymäläseura Huussi ry ja sen toteuttama laaja vesi- ja sanitaatiohanke Sambiassa. Yhtenä tavoitteena on myös edistää Huussi ry:n Sambian hankkeen vammaisinkluusiota. Invalidiliiton esteettömyystyö (ent. Esteettömyyskeskus ESKE) on osallistunut Huussi ry:n toimintaan kouluttamalla suomalaisia kehitysalan järjestöjä ja paikallisia sambialaisia kumppaneita sanitaatio- ja käymälätilojen esteettömyydestä. Yhteistyötä viritellään myös ZNAPDin ja Suomen ammattijärjestöjen solidaarisuuskeskuksen SASKin kanssa osana Vammaiskumppanuuden valtavirtatoimintaa Sambiassa.  

Lisätietoa: Laura Poussa, kansainvälisten asioiden koordinaattori, Invalidiliitto, laura.poussa@invalidiliitto.fi 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa