Laura Poussa

Laura ja ystävät Etiopiassa
Vastaan Invalidiliiton kehitysyhteistyöstä ja kehitysyhteistyöhankkeista Sambiassa ja Etiopiassa.

Pitkän työurani aikana Invalidiliitossa olen ollut mukana edistämässä ja toteuttamassa Invalidiliiton kansainvälistä  toimintaa ja hankkeita niin Suomen lähialueilla, laajemmin Euroopassa kuin myös kehitysyhteistyön parissa Afrikassa. Koen, että Invalidiliitto on osa maailmanlaajuista vammaisten ihmisten liikettä, jonka päämääränä on vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien toteutuminen ja yhdenvertaiset mahdollisuudet muiden kanssa. YK:n Agenda 2030 ja siihen sisältyvät kestävän kehityksen tavoitteet sekä YK:n vammaissopimus luo perustan kansainväliselle toiminnallemme.

Jaa sosiaalisessa mediassa