Pyörätuolilla liikkuva henkilö ja avara kaupunkimaisema
20.7.2023
YK:n vammaisyleissopimus korostaa kaikille sopivaa suunnittelua, mikä tarkoittaa esteettömyyden huomioonottamista myös poikkeustilanteissa. Invalidiliitto antoi lausunnon evakuointien suunnittelua ja toimeenpanoa käsittelevästä ohjeesta.

Invalidiliitto nosti lausunnossaan esille huomioita liittyen erityisesti esteettömyyteen sekä apuvälineitä käyttävien erityistarpeiden huomioimiseen sekä avustajakoirien asemaan. Vammaisten henkilöiden erityistarpeet ja esimerkiksi niiden edellyttämät henkilöstöresurssit sekä kuljetukset tulee huomioida suunniteltaessa varautumista poikkeusoloihin.

Henkilökohtaista apua välttämättä tarvitsevat liikunta- tai toimintaesteiset kotonaan asuvat henkilöt on suunnittelussa erityisesti huomioitava henkilöryhmä. Kuljetusten osalta tulee varmistaa riittävä kuljetuskapasiteetti apuvälineitä käyttäville henkilöille. Invalidiliitto muistuttaa, että palveluiden järjestämisen suunnittelussa on suositeltavaa hyödyntää vammaisjärjestöjen asiantuntemusta.

Esteettömyys on yksi YK:n vammaisyleissopimuksen läpileikkaavista periaatteista. Vammaisyleissopimus korostaa kaikille sopivaa suunnittelua, mikä tarkoittaa esteettömyyden huomioonottamista jo tilojen ja ympäristöjen ja näin ollen myös evakuointien suunnitteluvaiheessa.

Invalidiliitto edellyttää, että YK:n vammaissopimuksen artiklat: 5 ”Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus”, 9 ”Esteettömyys ja saavutettavuus”, 11 ”Vaaratilanteet ja humanitaariset hätätilat” huomioidaan ohjeistuksessa ja lisätään siihen. Invalidiliitto myös muistuttaa, että YK:n vammaissopimuksen 4. artiklan 3 kohdan mukaan laadittaessa ja toimeenpantaessa lainsäädäntöä sekä myös muissa vammaisia henkilöitä koskevissa päätöksentekoprosesseissa sopimuspuolten tulee neuvotella tiiviisti vammaisten henkilöiden kanssa ja aktiivisesti osallistaa heidät, mukaan lukien vammaiset lapset, heitä edustavien järjestöjen kautta.

Invalidiliiton lausunto evakuointien suunnittelua ja toimeenpanoa käsittelevästä ohjeesta (pdf).

Tausta:

Sisäministeriö asetti 12.9.2022 tekemällään päätöksellä evakuointien suunnittelu- ja toimeenpano -ohjeen uudistamista koskevan hankkeen. Hankkeen tavoitteena on selvittää perusteet evakuointisuunnittelun tarkistuksille sekä laatia evakuointien suunnittelua ja toimeenpanoa koskeva hallinnonalojen yhteinen ohje huomioiden hallinnon rakenteiden ja lainsäädännön muutokset sekä toimintaympäristön vaatimukset väestön suojaamiselle.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa