Värikkäässä piirroskuvassa on erilaisten apuvälineiden käyttäjiä.
21.8.2019
Maaliskuusta 2019 lähtien auki olleen Mitä mieltä esteettömyydestä ja saavutettavuudesta? -kyselyn tuloksia on käyty läpi Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEssä. Kiitos kaikille tähän mennessä kyselyyn vastanneille! Lue yhteenveto tuloksista ja vastaa kyselyyn, mikäli et ole sitä vielä tehnyt.

Kyselyllä haluttiin kerätä tietoa kokemuksista, jotka liittyvät esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumiseen asuinympäristöissä, julkisissa rakennuksissa ja ympäristöissä, julkisessa liikenteessä sekä palveluissa.

Kyselyn vastausten perusteella samat ongelmat toistuvat sekä asuin- että julkisissa ympäristöissä: raskaat ja hankalasti käytettävät ovet, korkeat kynnykset, portaat, hissin puuttuminen tai liian pieni koko sekä liian jyrkät luiskat. Lisäksi erityisesti asuinympäristössä puutteellinen talvikunnossapito sekä taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden toiminta saivat risuja vastaajilta. Julkisissa tiloissa puolestaan Esteettömien wc-tilojen toimimattomuus tai puuttuminen kokonaan saivat negatiivista palautetta.

Julkisessa liikenteessä eniten murhetta aiheuttivat vanha kalusto, jonka kyytiin on hankala nousta sekä linja-autonkuljettajien nopeat liikkeellelähdöt. Lisäksi matkustajamäärien lisääntyminen sekä nettiasioinnin yleistyminen huolettivat vastaajia; miten palveluntarjoajat reagoivat muutoksiin, huomioidaanko kaikki käyttäjäryhmät ja ihmisten erilaiset valmiudet?

Palveluiden saavutettavuudesta vastaajat kommentoivat, että verkkosivut ovat usein sekavia, eikä esteettömyystietoa tai -palveluita löydy tai voi varata verkosta. Toisaalta osa vastaajista ei kokenut minkäänlaisia ongelmia saavutettavuuden suhteen. Risuja keräsivät myös korkeat asiointitiskit sekä palveluautomaatit, esimerkiksi terveydenhuollon palveluissa käytettävät ilmoittautumislaitteet. Palvelutiskien yhteyteen kaivattiin myös keppitelineitä.

Tilojen ja palveluiden esteettömyyden ja saavutettavuuden osalta toivottiin lisätietoa erityisesti esteettömistä autopaikoista ja wc-tiloista sekä sisäänkäyntien esteettömyydestä. Monissa vastauksissa toistui tarve esteettömyystietojen lisäämisestä palvelujen verkkosivuille.

Mitä mieltä esteettömyydestä ja saavutettavuudesta? -kysely on vielä auki ja siihen toivotaan lisää vastauksia. Vastauksia hyödynnetään ESKEn toiminnassa. Osallistu siis kyselyyn oheisesta linkistä ja kerro omat kokemuksesi esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumisesta!

VASTAUSAIKA ON PÄÄTTYNYT!

Jaa sosiaalisessa mediassa