Oodi-kirjaston kahvilassa istuu asiakkaita keskustelemassa.
22.4.2020
Esteettömyyskeskus ESKEn Mitä mieltä esteettömyydestä ja saavutettavuudesta -kysely on suljettu alkuvuodesta 2020. Kyselyn välikatsaus julkaistiin elokuussa 2019 ja nyt on loppuyhteenvedon aika! Kyselyn kautta saatiin runsaasti palautetta esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumisesta julkisissa tiloissa ja asuinympäristöissä, palveluissa sekä julkisissa liikennevälineissä.

Kyselyn vastauksissa toistuivat hyvin samat teemat kuin aiemmassa katsauksessa. Asuinympäristön osalta palautetta annettiin erityisesti portaista, korkeista kynnyksistä sekä raskaista ja vaikeakäyttöisistä ovista. Asuinympäristössä haasteeksi koettiin myös puutteet talvikunnossapidossa sekä kulkuväylien tasaisuudessa.

Julkisista tiloista eniten palautetta annettiin asuinympäristön tapaan sisäänkäyntien korkeista kynnyksistä ja portaista, mutta myös puuttuvista luiskista ja hisseistä. Runsaasti mainintoja keräsivät julkisten tilojen esteettömät wc-tilat, joissa vastaajia harmitti erityisesti soveltumaton varustelu ja esteettömien wc-tilojen puuttuminen kokonaan. Moni vastaaja koki ongelmallisiksi esteettömien autopaikkojen puuttumisen ja hankalan sijoittelun sekä julkisten tilojen puutteellisen opastuksen varsinkin poikkeustilanteissa.

Julkisten liikennevälineiden osalta tyypillisin kommentti oli se, että vamman tai muun mainitsemattoman syyn vuoksi on mahdotonta käyttää julkisia liikennevälineitä. Liian korkeat askelmat liikennevälineisiin sekä kuljettajien välinpitämättömyys avustamista vaativissa tilanteissa mainittiin vastauksissa useaan kertaan. Palveluhenkilökunnan välinpitämättömyys nousi useasti esiin myös kysyttäessä palvelutilanteiden esteettömyydestä ja saavutettavuudesta.  Muita haasteita olivat liian korkealla olevat kassat ja palvelutiskit. Toisaalta kauppojen lähimaksuominaisuuden koettiin tuoneen helpotusta asiointiin.

Verkkosaavutettavuuden osalta vastaajat olivat huolissaan siitä, että palveluiden käyttö vaatii nykyään yhä useammalta älylaitteiden omistamista sekä niiden käytön sujuvaa hallitsemista. Toisaalta internet ja siihen liittyvän teknologian mahdollistamat asiat saivat myös kehuja. Vastaajien keskuudessa perään kuulutettiin julkisten tilojen esteettömyys- ja saavutettavuustietoja palveluntarjoajien verkkosivuille. Näin asioinnin suunnittelu helpottuisi, eikä tulisi ikäviä yllätyksiä paikan päällä.

ESKE kiittää lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita! Palautetta ja kokemuksia esteettömyydestä ja saavutettavuudesta voi edelleen osoittaa suoraan ESKEn sähköpostiosoitteeseen eske@invalidiliitto.fi tai Invalidiliiton Ota yhteyttä -lomakkeen kautta. Kun lomaketta täyttäessä yhteydenoton aiheeksi valitsee esteettömyys, tulee yhteydenotto suoraan ESKEen.  

Jaa sosiaalisessa mediassa