1.6.2018
Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn Esteettömyystreffeillä 30. toukokuuta aamiaisen äärellä jaettiin tietoa ja keskusteltiin aktiivisesti esteettömyystiedosta ja sen uudistumisesta.
Esteettömyyskeskus ESKEn Esteettömyystreffit Invalidiliitossa

 

Vuoden alussa voimaan astuneen uuden esteettömyysasetuksen myötä myös rakentamista koskevat ohjeet ja oppaat uudistuvat. Aiheesta alusti Rakennustiedon uusi yliasiamies, professori Markku Hedman, jonka näkökulmana oli Rakennustiedon työ esteettömyyden edistämisessä.

Myös Esteettömyyskeskus ESKEssä on päivitetty työkaluja. Tämän vuoden alussa ESKE teki muun muassa Helsingin kaupungin kanssa yhteistyössä wc- ja pesutiloja koskevan uuden oppaan, jossa huomioitiin uudet määräykset rakennuksen esteettömyydestä.
ESKEn ylläpitämästä Esteettömyystietokannasta löytyy esteettömyyttä käsitteleviä kirjoja, opinnäytteitä, verkkojulkaisuja ja DVD-tallenteita. 

Oikeaa tietoa helposti saatavilla

Rakennustieto-yhteisö muodostuu Rakennustietosäätiö RTS sr:stä ja Rakennustieto Oy:stä. Säätiön tavoitteena on parantaa suomalaisen rakentamisen laatua.  Rakennustiedon säännös- ja ohjekortisto tuotetaan toimikunnissa, jonka jälkeen ne lähetetään vielä laajalle lausuntokierrokselle.

– Tavoitteena on tuottaa oikeaa tietoa, joka on helposti saatavilla, Hedman sanoi.

Hedmanin mielestä Rakennustieto ei pysty tällä hetkellä toimimaan kovin ennakoivasti. Tätä ollaankin uudistamassa: muun muassa keventämällä toimikuntien työskentelyä ja kehittämällä omaa sisällöntuotantoa. 

Lähtökohtana kaikelle toiminnalle on asiakaslähtöisyys. Hedman toivookin palautetta Rakennustiedon tuotteista. Palautetta voi antaa esimerkiksi Rakennustiedon verkkopalvelun asiakaspalveluun tai ottamalla yhteyttä toimikuntien sihteereihin.

Esteettömyys osaksi kokonaisuutta 

– Hyvä suunnittelu on kokonaisvaltaista. Tällä hetkellä esteettömyys on vielä irrallinen osa, mutta tulevaisuudessa siitä tulee luonteva osa kokonaisuutta, Hedman sanoi.

Myös digitaalisuus parantaa esteettömiä ratkaisuja rakentamisessa. Tulevaisuudessa esimerkiksi esteettömyyteen liittyvien ratkaisujen tarkastaminen paranee, ja myös valtaosa rakennustarkastuksista muuttuu koneellisiksi.
 

Jaa sosiaalisessa mediassa