Esteettömän wc- ja pesutilan opas
31.1.2018
Invalidiliitto ry:n Esteettömyyskeskus ESKE on tehnyt Helsingin kaupungin kanssa yhteistyössä wc- ja pesutiloja koskevan uuden oppaan. Siinä on otettu huomioon vuoden 2018 alussa voimaantulleet uudet määräykset rakennuksen esteettömyydestä.

Esteettömät wc- ja pesutilat ovat osa kaikkien rakennusten toimivaa esteettömyyden ketjua. Ne ovat osalle käyttäjistä välttämättömiä, mutta palvelevat kaikkia rakennuksen käyttäjiä. Esteettömän wc:n puuttuminen voi hankaloittaa tai jopa estää muuten hyvin toimivan rakennuksen ja sieltä saatavan palvelun käytön. Liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille itsenäisen asumisen onnistuminen kuten myös asukkaan avustaminen kotona edellyttää esteetöntä wc- ja pesutilaa. 

Oppaan tavoitteena on auttaa huomiomaan uudet esteettömyyden vaatimukset wc- ja pesutilojen rakentamisessa.  Oppaaseen on koottu esteettömyyden toteuttamisen periaatteita ja hyviä käytäntöjä. Ohjeet koskevat tavallisen asunnon, palveluasumisen ja tuetun asumisen wc- ja pesutiloja sekä rakennusten yleisessä käytössä olevia esteettömiä wc-tiloja sekä niihin liittyviä opasteita. Hyvällä suunnittelulla voidaan vaikuttaa siihen, että määräysten täyttymisen lisäksi wc- ja pesutiloista tulee yksityiskohdiltaankin kaikille käyttäjille toimivia ja miellyttäviä. 

Opas on julkaistu pdf-muodossa sekä Invalidiliiton kotisivuilla että Helsinki kaikille -kotisivuilla

Invalidiliiton kotisivuilla on tarkistuslistat tavanomaisen asunnonpalveluasumisen wc- ja pesutilan sekä yleisen esteettömän wc-tilan vaatimuksista.

Invalidiliiton kotisivuilla www.esteetön.fi ja Helsingin kaupungin kotisivuilla on laajasti muutakin tietoa esteettömyydestä.


Lisätietoja:

Esteettömyysasiantuntija, arkkitehti Satu Wäre-Åkerblom satu.ware-akerblom@invalidiliitto.fi  gsm 044 765 0524, Esteettömyyskeskus ESKE, Invalidiliitto ry

Projektinjohtaja, esteettömyysasiamies Pirjo Tujula pirjo.tujula@hel.fi (09) 310 38410 Helsingin kaupunki 

Jaa sosiaalisessa mediassa