Kädet yhdessä ja päällä ESKEn logo. Kuvituskuva.
13.4.2021
Nykyinen Invalidiliiton esteettömyystyön koordinoima Esteettömyysverkosto sai alkunsa keväällä 2006, kun Invalidiliiton esteettömyysprojekti ryhtyi kokoamaan aiheen ympärille toimijaverkostoa. Verkosto oli ensimmäinen esteettömyydestä kiinnostuneiden, eri alojen toimijoiden yhteisö, ja se kasvoi nopeasti.

Kaikille avoimeen verkostoon liittyi Invalidiliiton ja muiden järjestöjen jäsenistöä ja työntekijöitä sekä eri alojen ammattilaisia. Esteettömyysprojekti keskittyi rakennetun ympäristön esteettömyyteen, ja verkostosta muodostuikin arvostettu tiedonvaihtokanava mm. suunnittelijoille ja rakennusalan ammattilaisille sekä kokemusasiantuntijoille. Verkoston jäsenet tekivät uraauurtavaa työtä edistäen esteettömyystiedon ja -ymmärryksen leviämistä eri aloilla.   

Ajankohtaisen esteettömyystiedon jakamista 

 Verkostoon kuuluville lähetettiin sähköpostin liitteenä esteettömyystiedotteita, jotka nykyään ovat nimeltään Invalidiliiton esteettömyystyön uutiskirjeitä. Ensimmäisen esteettömyystiedotteen aiheita olivat:

  • Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin osastolle kunniakirja esteettömyyden eteen tehdystä työstä    

  • Liikenneturva kannustaa kuntien ikäihmisiä kartoittamaan liikenteen vaaranpaikkoja  

  • Ikäihmiset haluavat korjausrakentamisen kokonaispalveluita  

  • Elinkaarta palvelevan vapaa-ajan asunnon virtuaalimalli esille loma-asuntomessuille  

  • Ruotsissa ajetaan esteettömyyttä syrjinnän perusteeksi  

 Esteettömyystiedotteesta on vuosien varrella kehittynyt Invalidiliiton esteettömyystyön uutiskirje. Tavoite on edelleen sama eli välittää tietoa ajankohtaisista esteettömyysaiheista. Ajan kuluessa näkemys esteettömyydestä on laajentunut niin yhteiskunnallisessa keskustelussa kuin Invalidiliiton toiminnassakin.

Esteettömyyden ohella huomioidaan digitaalisten palveluiden saavutettavuus. Puhutaan mm. rakennetun ympäristön ja liikkumisen esteettömyydestä sekä palvelujen ja viestinnän saavutettavuudesta. Esteettömyys ja saavutettavuus muodostavat kokonaisuuden, joka mahdollistaa ihmisten yhdenvertaisuuden toteutumisen. Näin saavutettavuus-näkökulma on vähitellen tullut myös osaksi uutiskirjeiden sisältöjä.   

 Liity mukaan Esteettömyysverkostoon  

 Verkosto toimii edelleen ja esteettömyystieto leviää yhä laajemmalle. Nykyään Esteettömyysverkostoon kuuluu noin 800 henkilöä. Verkostoon kuuluvat saavat sähköpostitse Invalidiliiton esteettömyystyön uutiskirjeen sekä tietoja koulutus- ja verkostoitumispäivistä, ja voivat myös vaikuttaa niiden sisältöön. Esteettömyysverkostoon voi liittyä lähettämällä sähköpostia osoitteella eske@invalidiliitto.fi

 Lisätietoa  esteettömyysverkoston toiminnasta Invalidiliiton kotisivuilla.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa