Marika Nordlund

Marika Nordlund
Työskentelen Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEssä vastaavana esteettömyysasiantuntijana. Tehtäviini kuuluu muun muassa esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvä vaikuttaminen, viestintä ja kehittäminen sekä ESKEn lähiesimiehenä toimiminen.

Olen työskennellyt järjestösektorilla esteettömyysasioiden parissa reilut kymmenen vuotta. Minua kiinnostaa erityisesti ihmisten yhdenvertaisuuden edistäminen kaikille sopivan suunnittelun ("design for all") -periaatteen kautta. Arkinen elämämme on jatkuvaa vuoropuhelua ympäristön kanssa. Sen vuoksi ympäristön - niin fyysisen kuin virtuaalisenkin - tulee olla mahdollisimman hyvin kaikkien käytettävissä. Myös palveluiden saavutettavuuteen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Ei riitä, että pääsee ulko-ovesta sisälle vaikkapa Kelan toimistoon tai elokuvateatteriin, jos varsinainen palvelu, jota siellä tarjotaan, ei ole saavutettavissa. Palveluiden siirtyessä yhä useammin kadunkulmasta verkkoon, on varmistettava, että sähköiset palvelut ovat kaikkien käytettävissä. 

Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalipsykologi.  Rakennetun ympäristön esteettömyyden olen oppinut työtä tekemällä, parhaiden asiantuntijoiden opissa täällä Invalidiliitossa. 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa