Kuvituskuva.
5.5.2022
Kelan järjestämä KIILA-kuntoutuskurssi vammaisille ja pitkäaikaissairaille yrittäjille järjestetään 6.9.2022-1.9.2023 Imatralla. Kurssille pitää hakea viimeistään 30.6.2022.

KIILA-kuntoutus on ammatillista kuntoutusta, jonka tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn edistäminen ja työelämässä pysyminen. Kuntoutukseen valitaan henkilöitä, joiden työkykyä heikentävän sairauden arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen. Ennen kuntoutukseen hakeutumista kuntoutustarve ja -mahdollisuudet tulee olla selvitetty. 

Jokaiselle kuntoutujalle kuntoutusprosessi toteutetaan oman suunnitelman mukaisesti, ja se muotoutuu alkuvaiheen yksilöllisessä arvioinnissa. 

Kuntoutuskurssin sisältö muodostuu ammatillisesta ja terveydellisestä teemasta. Ammatillisen teeman sisällöissä käsitellään mm. työn muutoksia ja sen vaatimuksia, nykytilaa sekä yksilön kuormitusta, voimavaroja ja palautumista. Terveysteemassa käsitellään mm. terveellisiä elämäntapoja, terveysriskejä, ravitsemusta, nukkumista/unta, mielialaa, ajankäyttöä, liikuntaa, ihmissuhteita ja harrastuksia. 

Hakemukseen pitää liittää seuraavat asiakirjat täytettynä ja allekirjoitettuna

  • Ammatillinen kuntoutus KU 101 
  • lääkärinlausunto B.  

Asiakirjojen tulee olla Kelalla viimeistään 30.6.2022. Hakuohjeet löytyvät Kelan sivuilta.  

Kuntoutus toteutetaan 4–5 vrk lähijaksoina ajalla 6.9.2022- 1.9.2023 Imatran kylpylässä. Tutustu myös Imatran kylpylän Kiila-kuntoutus-sivuihin.  

Lisätietoja:  

Sinikka Winqvist, Invalidiliitto, työelämän ja yrittäjyyden asiantuntija,  sinikka.winqvist@invalidiliitto.fi, p. 0447650633 tai  

Suomen Vammaisyrittäjät ry, vpj Riikka Saastamoinen riikka.j.saastamoinen@gmail.com, p. 0456175511 

Tutustu myös Invalidiliiton "Vammaisille yrittäjille Kelan kuntoutusta" -nettiuutiseen. 

Jaa sosiaalisessa mediassa