Kukkiva flamboyer-puu
16.4.2024
Invalidiliitto toteuttaa kahta vammaisten ihmisten oikeuksia edistävää kehitysyhteistyöhanketta. Hankkeet ovat osa ulkoministeriön rahoittamaa Vammaiskumppanuus ry:n koordinoimaa ohjelmaa, joka pohjautuu YK:n vammaisyleissopimukseen.

Haemme hankekoordinaattoria huolehtimaan kehitysyhteistyöhankkeiden loppuunsaattamisesta nykyisen koordinaattorin jäädessä eläkkeelle. Tehtävä sijoittuu liiton yhteiskuntasuhdeyksikköön.

Hankekoordinaattorin tehtävään kuuluu Etiopian ja Sambian kehitysyhteistyöhankkeiden koordinointi. Koordinointi sisältää kumppanijärjestöjen teknistä ja sisällöllistä tukemista hankkeiden toteuttamisessa, tulostavoitteiden edistymisen monitorointia, talouden seurantaa ja raportointia sekä hankkeiden lopettamiseen liittyviä tehtäviä. Hankkeet päättyvät vuoden 2025 lopussa. Koordinaattori tekee tiivistä yhteistyötä Vammaiskumppanuuden muiden jäsenjärjestöjen kanssa ja osallistuu myös kehitysyhteistyöstä ja -hankkeista viestimiseen. 

Edellytämme hakijalta vahvaa hankehallinnon osaamista, erinomaista englannin kielen taitoa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja valmiutta matkustaa Etiopiaan ja Sambiaan.  

Työssä menestymistä auttaa kokemus ulkoministeriön rahoittamien hankkeiden koordinoinnista, ihmisoikeus- ja tulosperustaisen kehitysyhteistyön tunteminen ja kiinnostus rakennetun ympäristön esteettömyyden edistämiseen. 

Arvostamme omakohtaista kokemusta vammaisuudesta, YK:n vammaissopimuksen tuntemista ja hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.                            

Työsuhde on määräaikainen 31.12.2025 saakka (sidoksissa ulkoministeriön rahoituspäätöksiin). Työt alkavat elokuussa 2024. Työskentelemme sekä esteettömässä toimitalossa Helsingin Mannerheimintiellä että etänä.

Invalidiliitto arvostaa yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivomme hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia. Tule mukaan rakentamaan yhdenvertaista ja esteetöntä Suomea! 

Lähetä palkkatoiveella varustettu hakemuksesi ja CV viimeistään 3.5.2024 yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Anderssonille (laura.andersson @ invalidiliitto.fi). Häneltä saat tarvittaessa myös lisätietoja tehtävästä.

Invalidiliitto edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää. Meillä on 141 jäsenyhdistystä, joihin kuuluu noin 24 000 ihmistä.

vastuullinen_tyopaikka_logo
Jaa sosiaalisessa mediassa