kuvituskuva
27.6.2024
Pääministeri Orpon hallitus aikoo kumota lain Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä. Työkanava Oy on vuonna 2022 perustettu valtion erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä on edistää osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä ja tukea osatyökykyisten siirtymistä edelleen avoimille työmarkkinoille.

Hallitus perustelee Työkanava Oy:n lakkauttamista sillä, että sen työllistämistoiminta ei ole käynnistynyt yhtiölle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhtiön lakkauttamisella saavutetaan joidenkin miljoonien säästöt vuosittain.

Invalidiliitto lausui yhtiön lakkauttamisaikeista toteamalla, että tiedossa olevien seikkojen valossa Työkanava Oy ei ole edistänyt YK:n vammaisyleissopimuksen artiklan 27 (työ ja työllistyminen) toteutumista. Invalidiliitto kuitenkin huomauttaa, että lakkauttamisen sijasta vaihtoehtona olisi voinut olla yhtiön toimintaperiaatteiden, asiakasohjauksen ja riittävän työllistymistä tukevan henkilöstön kehittäminen nyt saatujen kokemusten perusteella.

Hallitusohjelmassa on lukuisia kirjauksia vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen edistämisestä, mutta Työkanavan lakkauttaminen on ristiriidassa näiden kirjausten kanssa. Hallitusohjelmassa on myös tekstiä järjestöjen tuesta kohderyhmän työllistymisen edistämiseksi, mutta järjestöihin kohdistuvien säästötoimenpiteiden vuoksi myös kolmannen sektorin edellytykset tukea kohderyhmän työllistymistä heikkenevät.

Invalidiliitto pitää erittäin tärkeänä, että Työkanava Oy:stä vapautuva määräraha ohjataan vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevan, laatukriteereihin perustuvan työhönvalmennuksen kehittämiseen valtakunnalliseksi toimintatavaksi.

 

Liitteet

Lausunto Työkanava Oy:n lakkauttamisesta

Jaa sosiaalisessa mediassa