Invalidiliiton koulutus- ja työllisyyspolitiikan asiantuntija Anne Mäki.
Toimin Invalidiliitossa yhdenvertaisen työelämän puolesta.

Ohjaan ja neuvon työelämään liittyvissä kysymyksissä. Kirjoitan lausuntoja lakiesityksistä ja työskentelen kehittämisverkostoissa. 

Vastuulleni kuuluvat myös sosiaaliturvan kysymykset, kuten työkyvyttömyyseläkkeet, sairauspäivärahat ja työttömyysturva.

Työnkuvaani kuuluvat myös kehittämishankkeet kuten Tarinoista voimaa - hanke (ESR), jossa on kehitetty vammaisille korkeakouluopiskelijoille verkkosivusto työelämään siirtymisen tueksi. Verkkosivu löytyy osoitteesta esteettatoihin.fi 

Tällä hetkellä edistämme vammaisten henkilöiden työllistymistä erilaisin keinoin Sopivaa työtä kaikille -kokonaisuudessa. 

Jaa sosiaalisessa mediassa