Käsi ottaa euroja rahapussista. Kuvituskuva.
21.9.2022
Hallituksen talousarvioesitys pitää sisällään esityksiä, jotka helpottavat pienituloisten vammaisten ihmisten taloudellista tilannetta.

Hallitus päätti kohdennetuista toimista, joilla vahvistetaan pienituloisten ostovoimaa inflaation nostaessa hintoja. Hallitus toteuttaa asumistuen korotuksen sekä ottaa käyttöön erillisen sähkötuen kotitalouksille, joilla ei ole mahdollisuutta täysimääräisesti hyödyntää määräaikaista sähkövähennystä verotuksessa. Paljon lääkkeitä käyttäville hyvä uutinen on se, että lääkekattoon ei tehdä vuodelle 2023 indeksikorotusta. 

Lisäksi budjettiriihestä päätettiin, että asumisen korjausavustuksiin ei tule niin isoja leikkauksia kuin ympäristöministeriö esitti. Hallitus päätti esittää, että valtion asuntorahaston erityisryhmien investointiavustusvaltuutta nostetaan 30 miljoonalla eurolla 120 miljoonaan euroon. Väestöltään vähenevillä alueilla jaettavaan avustukseen arava- ja korkotukivuokra-asuntojen kunnostamiseen ikääntyneille sopivaksi lisätään 5 miljoonaa euroa. Valtion asuntorahaston varoista myönnettävien asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksia lisätään myös 5,4 miljoonalla eurolla.

Asuntokannan esteettömyys ei kehity uusien asuinrakennusten myötä riittävän nopeasti, joten korjausrakentamisella on merkittävä rooli asuinrakennusten esteettömyyden kehittymisessä. Korjausrakentamisen avulla voidaan lisäksi varmistaa, että esteettömiä asuntoja on saatavilla eri-ikäisillä ja erihintaisilla asuinalueilla. 

Fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten osallisuuden toteutumisessa keskeistä ovat vammais- ja kuntoutuspalvelujen toimivuus. Nämä ovat perusta vammaisten ihmisten itsenäiselle ja yhdenvertaiselle elämälle. Invalidiliitto korostaa, että näihin palveluihin on kohdennettava riittävästi määrärahoja, jotta turvataan niiden jatkuvuus ja riittävyys. Lisäksi Invalidiliitto muistuttaa, että harvinaissairauksien kansallisen koordinaation rahoitus THL:ssa on turvattava. Koordinaatiota tarvitaan varmistamaan tulevien hyvinvointialueiden yhteiset linjaukset harvinaissairaiden osalta. 

- Elämme hyvin epävarmoja aikoja. Budjettiriihestä saatiin onneksi vammaisten ihmisten tilannetta helpottavia linjauksia. Invalidiliitto peräänkuuluttaa kuitenkin valtiolta tarkkuutta ja tarvittaessa lisätoimenpiteitä, jotta kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten toimeentulo voidaan turvata. Hallituksella on oltava jatkuvasti kyky nopeaan reagointiin, josta hyvänä esimerkkinä ylimääräinen indeksikorotus aiemmin tänä vuonna, sanoo Invalidiliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson.

Hallituksen esitystä vuoden 2023 budjetiksi käsitellään eduskunnassa koko syksyn ajan. Valiokuntakäsittelyn jälkeen talousarvioesitys palaa eduskunnan täysistuntoon joulukuussa. Kun eduskunta on hyväksynyt talousarvion, budjetti on valmis sovellettavaksi. 
 

Jaa sosiaalisessa mediassa