kuva miehestä pyörätuolissa
6.2.2020
Invalidiliitto osallistui vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen järjestöinfotilaisuuteen.

Tilaisuudessa esiteltiin askelmerkit sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämälle vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeelle vuosille 2020-2021 ja kuultiin niin ministeriön kuin järjestöjen puheenvuorot henkilökohtaisen budjetin kehittämisehdotuksiksi.

Henkilökohtaisen budjetin käytännön toteutuksia on kokeiltu Suomessakin, mutta toisaalta henkilökohtainen budjetointi on ollut vuosia käytössä muun muassa Yhdysvalloissa, Englannissa, Skotlannissa ja Hollannissa. Nyt etsitään Suomen mallia henkilökohtaiseksi budjetiksi, toteaa Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen, joka on nimetty vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetin kokeiluhankkeen ohjausryhmän varsinaiseksi jäseneksi Vammaisfoorumin edustajana ja joka piti tilaisuudessa Invalidiliiton puheenvuoron.

Kokeiluhankkeen tavoitteena on saada koko maata koskevat periaatteet ja toimintatavat vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin käytännön toteutusta varten. Alueelliset hankehaut käynnistyvät maaliskuun lopussa ja alueelliset hankkeet käynnistyvät syksyn ja talven aikana. Nieminen kannustaakin alueellisia vammaisjärjestöjä ja vammaisia ihmisiä itse olemaan aktiivisia ja tekemään tiivistä yhteistyötä alueellisten hankkeiden kanssa. Tutkimus- ja selvittämistyö tapahtuvat osana alueellisia hankkeita.

Kokeiluhanke pohjautuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan, jonka mukaan vammaisten ihmisten yksilölliset tarpeet otetaan paremmin huomioon. Toteutus tapahtuu osana vammaispalvelulain uudistusta. Kokeilujen yhteydessä arvioidaan myös lainsäädännön muutostarpeet. Hankkeeseen on varattu 5 miljoonaa euroa. Hankkeelle on avattu omat sivut osana THL:n Vammaispalvelujen käsikirjaa.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa