6.5.2021
Miten vuorovaikutusta ja asiakkaan kuulemista voisi lisätä vammaissosiaalityössä? Tästä aiheesta keskusteltiin Ihmisläheisyyttä vaikuttavalla vuorovaikutuksella -webinaarissa 4.5. Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen piti puheenvuoron webinaarissa.

Vuoden 2020 alussa käynnistyi kaksivuotinen valtakunnallinen vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke. Hanke pohjautuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan ja koostuu sekä valtakunnallisesta että alueellisesta kehittämistyöstä.  

Invalidiliitto on mukana valtakunnallisessa hankkeessa Vammaisfoorumin edustajana hankkeen ohjausryhmässä. Vammaisfoorumia ohjausryhmässä edustaa Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen.  

Eteva kuntayhtymän Silta omannäköiseen elämään -hanke sekä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän Heva -hanke järjestivät 4.5.2021 Ihmislähtöisyyttä vaikuttavalla vuorovaikutuksella -webinaarin. Hankkeet ovat alueellisia vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeita. 

Webinaariin osallistui noin sata henkeä. Webinaarissa tuotiin monipuolisesti esille vaikuttavan vuorovaikutuksen tärkeyttä vammaissosiaalityössä ja asiakkaan kuulemista. Webinaarin tervehdyspuheenvuoron piti perus- ja perhepalveluministeri Krista Kiuru, jonka jälkeen kuultiin niin itse vammaisten ihmisten kuin järjestöjen asiantuntijoiden näkemyksiä vaikuttavasta vuorovaikutuksesta.  

Asiakaslähtöisyys on avain onnistumiseen 

Elina Nieminen piti puheenvuoron webinaarin Aito vammaisosallisuus -teemassa ja nosti esille vammaisten ihmisten yksilölliset tarpeet. Hankkeessa on tarpeen arvioida myös asiakkaan oikeusturvaa, koska henkilökohtainen budjetti vaikuttaisi voimaan astuessaan myös vallan ja vastuun jakautumiseen.   

- Asiakaslähtöisyys perustuu ihmisarvoon ja ihmisen kunnioittamiseen. Asiakkaalla on valinnanvapaus ja oikeus itsenäisiin päätöksiin omasta elämästään ja hyvinvoinnistaan. Asiakaskeskeinen toiminta on asiakaslähtöistä vasta silloin, kun se on toteutettu asiakkaan kanssa ja asiakkaan voimavaroja hyödynnetään palvelujen toteuttamisessa ja molemmat osapuolet sitoutuvat toimintaan, summaa Nieminen. 

Valtakunnallisessa vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeessa kehitetään henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämistavan Suomen mallia ja tuotetaan esitys tarvittavasta lainsäädännöstä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia palvelujen suunnittelu- ja toteuttamisprosessissa siten, että apua ja tukea on saatavissa joustavasti elämän eri tilanteisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin. 

Tutustu Ihmislähtöisyyttä vaikuttavalla vuorovaikutuksella -webinaarin materiaaleihin.

Lisätietoa: Elina Nieminen, lakimies, Invalidiliitto, elina.nieminen@invalidiliitto.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa