Henkilökohtainen avustaja työssä. Kuvituskuva.
10.6.2020
Invalidiliitto oli mukana toista kertaa järjestettävässä henkilökohtaisen avun paraatissa, joka järjestettiin poikkeustilanteesta johtuen virtuaalisesti keskiviikkona 10.6.2020. Tarkoituksena oli juhlistaa yhdessä arjen sankareita.

YK:n vammaissopimus on ollut lain tasoisena voimassa neljä vuotta Suomessa. #HAP2020-tapahtuman puheenvuorot käsittelivät henkilökohtaisen avun periaatteita sekä henkilökohtaisen avustajan moniuloitteista ja merkittävää työnkuvaa. Paraatin lopussa esiintyi myös laulaja Riikka Hänninen.

Itsemääräämisoikeus on ydin ja tärkein periaate henkilökohtaisessa avussa

Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella. Henkilökohtaiseen apuun on oikeutettu sellainen ihminen, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäistoiminnoista.

Näin ollen henkilökohtainen avustaja on avain itsenäiseen elämään. Sen avulla vaikeavammainen ihminen kykenee toimimaan päivittäisissä toimissa kotona ja kodin ulkopuolella, mahdollistaa osallistumisen opiskeluun, työelämään, harrastuksiin, sosiaalisiin kontakteihin ja elämään tavallista elämää.

Nyt koronapandemian aikana henkilökohtaisen avun toimivuuden varmistaminen on ollut monin osin haasteellista. #HAP2020-tapahtuman korona-extrassa asiasta keskustelivat VANE:n pääsihteeri Merja Heikkonen sosiaali- ja terveysministeriöstä ja Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen, joka on kevään aikana aktiivisesti vaikuttanut henkilökohtaisen avun toimivuuden turvaamiseen ja palvelun huomioon ottamiseen covid-19 pandemian ja poikkeusolojen aikana.

– Koronaviruskriisi toi jälleen esille, miten helposti ja osittain myös tahtomatta, vaikeavammaisten välttämättömiin palveluihin liittyvät nyanssit unohtuvat suurissa linjoissa. Esimerkiksi henkilökohtaisen avun työnantajuutta ja siihen liittyviä erityisyyksiä ei olisi osattu huomioida ilman Invalidiliiton vahvaa vaikuttamistoimintaa, Nieminen toteaa. 

– Suojavälineet turvattiin henkilökohtaisen avun työnantajamallissa vaikuttamistoimintamme vaikutuksesta. Tämän lisäksi ansiostamme henkilökohtaiset avustajat ovat nyt tunnustettu yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstöksi, hän iloitsee.

Voit katsoa #HAP2020-tapahtuman tallenteen YouTubesta. Tekstitetty versio paraatista on tulossa myöhemmin.

#HAP2020-tapahtuma järjestettiin yhteisvoimin:
Heta – henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry
Helsingin Invalidien Yhdistys ry
Invalidiliitto ry
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
Kynnys ry/Assistentti.info
Näkövammaisten liitto ry
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
 

Jaa sosiaalisessa mediassa