Äiti pesee pesulapulla pyörätuolissa istuvan lapsen kasvoja sairaalahuoneessa.
1.4.2020
Invalidiliitto on tehnyt vahvaa vaikuttamistyötä, jotta myös henkilökohtainen apu ja omaishoito kotiin tuotavina palveluina voidaan turvata myös koronaepidemian aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriö on juuri antanut kunnille ja kuntayhtymille ohjeen koskien kotiin annettavia palveluja koronavirustilanteessa. Ohjeistus koskee myös henkilökohtaista apua, omaishoitoa sekä tehostettua palveluasumista.

Suojavälineiden ohjeistuksesta

Käytännössä ohjeistus tarkoittaa sitä, että iäkkäiden kotihoidon ja riskiryhmään kuuluvien vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen avun osalta toimitaan niin, että kun henkilö on oireeton, käytetään kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojusta tai pestävää kankaista suojainta, esimerkiksi huivia. Sen sijaan tilanteissa, joissa asiakas tai potilas on sairastunut hengitystieinfektioon, käytetään kirurgista suu-nenäsuojusta, suojakäsineitä sekä suojatakkia tai esiliinaa. Henkilöstön on kaikissa tilanteissa kiinnitettävä tehostetusti huomiota mahdollisen koronavirustartunnan havaitsemiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Henkilökohtaisen avun työnantaja vastaa henkilökohtaisten avustajien työturvallisuudesta ja koronavirusepidemian vaatimista varotoimista. Jos henkilökohtaisen avun saaja on itse työnantaja, kunta korvaa vammaispalvelulain mukaan työsuhteesta aiheutuvat kulut työnantajana toimivalle henkilökohtaisen avun käyttäjälle. Vallitsevissa poikkeusoloissa suojavälineitä ei ole kuitenkaan aina helposti saatavilla. Kunnan on huolehdittava, että henkilökohtaisten avustajien työnantajina toimivilla vammaisilla henkilöillä on käytettävissä tarvittavia suojavälineitä vastaavasti kuin kotihoidossa.

Invalidiliitto toivoo, että suojavälineiden käytöstä laadittaisiin mahdollisimman kansantajuinen ohjeistus. Tällaisena toimii parhaiten esimerkiksi videotallenne. Ohjeistus voitaisiin liittää esimerkiksi THL:n vammaispalveluiden käsikirjan sivuille kaikkien saataville.

Henkilökohtainen apu ja omaishoito varmistettava myös sairastumistilanteissa

Kuntien on lisäksi laadittava edellä mainittujen palveluiden turvaamisesta toimintaohjeet omaishoitajille ja henkilökohtaista apua saaville ja varmistettava, että omaishoidon ja henkilökohtaisen avun varassa olevien henkilöiden hoito ja apu jatkuvat, vaikka omaishoitaja, omaishoidossa oleva henkilö, avustettava tai avustavat henkilöt sairastuisivat koronavirusinfektioon. Invalidiliitto pyrkii vaikuttamaan kuntien toimintaohjeisiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön uutinen ohjeistuksista kunnille kotiin annettavista palveluista koronavirustilanteessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus kunnille ja kuntayhtymille: "Koronavirustartuntoihin varautuminen ja asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen kotiin annettavissa palveluissa." 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa