23.4.2021
Invalidiliitto kannustaa vammaisia ihmisiä lähtemään ehdolle kuntavaaleissa. Ehdokkaille on tarjolla monenlaista apua ja yhtenä tukimuotona järjestettiin helmikuussa neliosainen ehdokaskoulutus. Koulutuksesta annettiin myönteistä palautetta, osallistujat kokivat saaneensa siitä hyötyä.

-Halusimme tarjota koulutusta omia jäsenyhdistyksiämme edustaville kuntavaaliehdokkaille, jotta he voisivat syventää tietämystään niin vaaliteemoista, YK:n vammaissopimuksesta kuin kampanjoinnistakin, sanoo Invalidiliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson. 

Koulutuskokonaisuuteen osallistui parikymmentä ehdokasta, jotka edustivat laajasti eri puolueita ja asuinalueita. Osa oli ehdokkaana vaaleissa ensimmäistä kertaa, jotkut pitkän linjan konkareita.  

Tunteen synnyttäminen tuottaa vahvan muistijäljen 

Kokenut vaalikampanjakouluttaja Salla Saarinen haastoi ehdokkaita vetoamaan äänestäjien tunteisiin niin sanoin kuin kuvinkin, koska tunteen synnyttäminen tuottaa vahvan muistijäljen. Saarinen kehotti ehdokkaita miettimään, millaisella profiililla kampanjointiin ryhtyy: “Kuka oikeasti olet ja kenelle olet se oikea?” Keskustelu virisi vilkkaaksi, kun yhdessä pohdittiin kampanjoinnin luonnetta koronapandemian keskellä.  

- Perinteisistä konsteista, kuten puhelinsoitoista, voi olla iso apu aikana, jolloin fyysiset kohtaamiset ovat kiellettyjä, Saarinen muistutti. 

Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson kävi läpi YK:n vammaissopimuksen keskeiset artiklat sekä perustuslain ja yhdenvertaisuuslain roolin vammaisten ihmisten osallistamisen mahdollistajana. Lakiteksteistä löytyy monia kohtia, joihin voi vedota, jos esimerkiksi kunnassa ei tunnisteta velvoitetta taata vammaiselle ihmiselle yhdenvertaiset mahdollisuudet yhteiskunnalliseen osallistumiseen. 

Invalidiliiton vaaliohjelman viestejä käytiin läpi kahdella eri koulutuskerralla liiton omien asiantuntijoiden sekä Paralympiakomitean verkostokoordinaattori Tiina Siivosen voimin. Kysymysten ja keskustelun kautta päästiin pureutumaan moniin ehdokkaita askarruttaneisiin aiheisiin, kuten yhdenvertaisuussuunnitelmien tekemiseen, vammaisneuvostojen toimintaan ja esteettömien palveluiden varmistamiseen.  

“Kiitos, että olette paneutuneet asiaan!” 

Koulutuskokonaisuudesta kerättiin palautetta, joka osoitti, että ponnistus ei mennyt hukkaan. Tavoitteena oli, että koulutus auttaisi ehdokkaita vahvistamaan omaa vaikuttamistyötään ja vaalikampanjaansa. Kaikki vastaajat arvioivat koulutuksen olleen hyödyllinen. Osallistujat antoivat koulutukselle yleisarvion 4,3 / 5. “Kiitos napakoista koulutuksista!” kirjoitti yksi vastaajista. “Koulutus oli kiinni ihmisten arjessa”, totesi toinen. Kolmas osallistuja sanoi, että koulutus “antoi paljon mietittävää” ja neljäs sai “hyviä vinkkejä kampanjan kasaamiseen”. Viidennelle “jäi monta hyvää asiaa hautumaan”.

- Hienoa, että koulutus vastasi odotuksia näin hyvin. Aiomme jatkaa tapahtumien järjestämistä ja toukokuussa toteutetaan kaikille kuntavaaliehdokkaille avoin koulutustilaisuus, jossa käsitellään tulevan vaalikauden kysymyksiä. Invalidiliitto pitää tietysti yhteyttä valittuihin luottamushenkilöihin myös vaalikauden aikana, sanoo Andersson.  

Lue lisää tulevasta koulutustilaisuudesta.

Jaa sosiaalisessa mediassa