24.10.2017
YK:n päivää vietetään tänään 24.10. Invalidiliitto haluaa nostaa esille YK:n vammaissopimuksen, joka tuli voimaan Suomessa kesäkuussa 2016.

Sopimuksen pääperiaatteina ovat yhdenvertaisuus, osallisuus ja esteettömyys. Sopimuksessa korostetaan vammaisten ihmisten arvostusta, yhdenvertaisuutta muiden kanssa ja osallisuutta kaikkeen samaan toimintaan, mitä muutkin ihmiset ympärillämme tekevät. Ihmisoikeudet varmistavat sen, että vammainen ihminen otetaan vakavasti myös sosiaalisessa ympäristössä. Vammaiset ihmiset asetetaan siis samalle viivalle muiden ihmisten kanssa.

Sopimuksessa mainittu esteettömyys on uniikki käsite, koska vastaavaa ei muista yleissopimuksista löydy. Sopimuksessa tulee sille esteettömyys, esteettömyyden edistäminen ja esteiden poistaminen.

"Tämän yleissopimuksen tarkoituksena on edistää, suojella ja taata kaikille vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden synnynnäisen arvon kunnioittamista."

YK:n vammaisia ihmisiä koskeva yleissopimus takaa kaikille kuuluvat ja tunnustetut ihmisoikeudet myös 650 miljoonalle vammaiselle henkilölle. Siinä keskitytään vammaisten henkilöiden elämässä esiintyviin ihmisoikeusongelmiin, kuten syrjinnän kieltämiseen ja yhdenvertaisten oikeuksien toteutumiseen valvontamekanismin avulla.

Uusi käsitys vammaisuudesta ja vammaisten ihmisten asemasta

Sopimus on tärkeä väline kohti muutosta ja kohti uutta käsitystä vammaisuudesta ja vammaisten ihmisten asemasta. Sopimus nostaa siis vammaiset objektista subjektiksi: kuka päättää vammaisten ihmisten asioista? Lisäksi korostuu osallisuus ja osallistaminen: vammaiset päättävät myös yleiseen vammaisuuteen liittyvistä asioista.

YK:n vammaissopimus on historiallinen kansainvälinen sopimus, koska siinä määritellään ensi kertaa vammaisuus käsitteenä toisin kuin aiemmissa YK:n kansainvälisissä sopimuksissa tai ihmisoikeusjärjestelmissä.

YK:n vammaissopimus tuo uutta ihmisoikeussopimuksiin, koska perinteisten vapausoikeuksien sekä taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien lisäksi YK:n vammaissopimuksessa nostetaan esiin vammaisten henkilöiden osallisuus aivan uudella tavalla. YK:n vammaissopimus on itsessään kätevä työkalu käytettäväksi vaikuttamistoiminnan välineenä. Jokainen voi vaikuttaa vammaisten ihmisoikeuksien toteutumiseen käytännössä omalla panoksellaan yksilönä tai ryhmässä.

Lue lisää Invalidiliiton kotisivuilta >>

Tutustu myös Invalidiliiton YK:n vammaissopimus käyttöön! -käsikirjaan >>

Jaa sosiaalisessa mediassa