Pohjoismaiden liput. Kuvituskuva.
28.10.2020
Pohjoismainen liikuntavammajärjestöjen yhteisjärjestö Nordiska Handikappförbundet NHF järjesti hallituksen kokouksensa ensimmäistä kertaa verkossa 9.10.2020 Teamsin välityksellä.

Invalidiliiton liittohallituksen varapuheenjohtaja Riitta Jolanki sekä sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Ylva Krokfors osallistuivat Invalidiliiton edustajina kokoukseen. Jolanki on nyt myös Invalidiliiton uusi edustaja NHF:n hallituksessa, Invalidiliiton pitkäaikaisen edustajan Pekka Tuomisen jätettyä eroanomuksensa tämän vuoden alussa. Kiitämme häntä pitkäaikaisesta osallistumisesta. 

NHF- pohjoismaista liikuntavammajärjestöä olivat perustamassa vuonna 1946 Dansk Handicap Forbund (Tanska), DHR (Ruotsi), Invalidiliitto ry (Suomi), Norges Handikapforbund (Norja). Islannin Sjálfsbjörg Landssamband Fatladra tuli mukaan vuonna 1960.  

Ensi vuosi on juhlavuosi 

Vuosi 2021 tulee olemaan NHF:n 75-vuotisjuhlavuosi. Samalla on Suomen vuoro ottaa vastaan puheenjohtajuus. Jolangista tulee NHF:n puheenjohtaja. Ensi vuonna Suomi on myös Pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtaja, joten tämä tarkoittaa myös pohjoismaista yhteistyötä ministerineuvoston kanssa. 

NHF:n seuraava kokous pidetään maaliskuussa 2021 digitaalisena. Syksyn 2021 hallituksen kokouksen yhteyteen suunnitellaan Kööpenhaminaan juhlaseminaaria. Ajatuksena on järjestää korkeatasoinen seminaari, jonne kutsutaan puhujiksi pohjoismaisia vammaisuuden tutkijoita. Krokfors on mukana juhlaseminaarin suunnittelussa ja rahoitushakemuksen teossa. 
 

Riitta Jolanki
Invalidiliiton liittohallituksen varapuheenjohtaja Riitta Jolanki.

Yhteisiä huolia 

Yhteisenä pohjoismaisena huolena NHF:lla on tällä hetkellä järjestöjen rahoituskuviot, jotka osassa maista on jo irrotettu veikkaus- ja arpajaisvoittovaroista ja joiden toimintaan myös Covid-19 virus on suuresti vaikuttanut. Toisena ilmiönä on vammaispalveluihin kohdistuvat asenteet ja säästöpaineet.  

- NHF antaa jäsenjärjestöilleen pohjoismaista perspektiiviä, uusia toimintamalleja sekä vahvistaa uskoa siihen, että sillä mitä järjestöissämme teemme, on merkitystä sekä jäsenistöllemme että päättäjiin vaikuttamistyölle, Jolanki toteaa. 

Invalidförbundet aktiv inom Nordiska Handikappförbundet.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa