Seinällä eri kuntien vaakunoita.
9.4.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut kuntia laatimaan toimintaohjeet omaishoitajille, henkilökohtaista apua saaville ja henkilökohtaisen avun työnantajille sekä tiedottamaan niistä aktiivisesti.

Kuntia on ohjeistettu kiinnittämään erityistä huomiota niihin tilanteisiin, joissa avustaja tai omaishoitaja sairastuu.  Lisäksi ministeriö ohjeistaa, että jokaisessa kunnassa henkilökohtaisten avustajien ja omaishoitajien tulisi saada riittävät suojavälineet ja selkeät ohjeistukset kotona tehtävään avustamistyöhön.  Useat vaikeavammaiset henkilöt kuuluvat koronavirusepidemian suhteen riskiryhmään.

Invalidiliiton järjestöasiantuntijat ja yhdistysaktiivit eri puolilla Suomea kartoittavat kuntien käytäntöjä henkilökohtaisen avun ohjeistuksiin ja suojavälineiden saatavuuteen liittyen. Kartoitus ja kokemukset osoittavat, että kunnilla on käytössään hyvin erilaisia toimintaohjeita sekä käytäntöjä suojavälineiden käytössä. Kunnat ovat myös edenneet eri tahtiin toimintaohjeiden laatimisen ja käytäntöjen suhteen.

Liitto on ollut yhteydessä osaan kuntia riittävien ja asianmukaisten ohjeistusten laatimiseksi ja tulee seuraamaan tilanteen kehitystä myös jatkossa.

Invalidiliitto kantaa suurta huolta riskiryhmiin kuuluvien vammaisten henkilöiden turvallisuudesta niissä kunnissa, joissa asianmukaisia suojavarusteita ei ole riittävästi. Poikkeusolojen aikana on huomioitava YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen velvoitteet. Sopimuksen mukaan julkisen vallan on toteutettava kaikki tarvittavat toimet varmistaakseen vammaisten henkilöiden suojelun ja turvallisuuden vaaratilanteissa. 

Jaa sosiaalisessa mediassa