Invalidiliiton 80-vuotisjuhlaseminaarin kuva
15.11.2018
- Liitto esittää vielä laajempaa kokonaisuutta.

Invalidiliitto esittää merkittävän vammaisten työllistymistä edistävän hankkeen käynnistämistä yhteistyössä valtion kanssa. Keskeinen kysymys on se, kuinka vammaisten ihmisten työllistymistä pystytään entisestään parantamaan.  Lähtökohtana tulisi olla, että valtio saadaan mukaan tuomaan tuloksiin perustuvan kannustimen, kuten tällä hetkellä toimitaan esimerkiksi ns. tulosperustaisessa rahoitussopimuksessa (SIB). Tähän hankkeeseen etsittäisiin muitakin rahoittajia ja toimijoita.

– Invalidiliiton toiminnassa on aina ollut keskeistä vammaisten ihmisten koulutus- ja työllistymismahdollisuuksien parantaminen. Tuloksellisuus ja tehokkuus vaativat kuitenkin uudenlaista lähestymistapaa, Invalidiliiton pääjohtaja Petri Pohjonen sanoi Invalidiliiton 80-vuotisjuhlaseminaarissa Helsingissä 15. marraskuuta.

Tutkimusten ja selvitysten mukaan vammaisten ihmisten työllistymisaste on alhaisempi kuin muun työväestön. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan jopa 1,9 miljoonalla työikäisellä suomalaisella on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Heistä 600 000 arvioi tämän vaikuttavan työhönsä ja työllistymismahdollisuuksiinsa.

Ihmisoikeuskeskuksen ja Vammaisfoorumin selvityksen mukaan työikäisistä vammaisista ihmisistä töissä on vain noin 15–20 prosenttia, eläkkeellä 43 prosenttia sekä eläkkeellä ja joko palkkatyössä tai opiskelee noin 10 prosenttia. Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANEn selvityksen mukaan oikeus työhön toteutuu vammaisten oikeuksista Suomessa heikoiten.

– Työ on parasta sosiaaliturvaa ja ehkäisee syrjäytymistä. Meillä on jo nyt erilaisia vaihtoehtoja, mutta todellisten vaikutusten saamiseksi tarvitaan kuitenkin enemmän resursseja ja yhteistyötä sekä asenteiden muuttumista. Jokaiselle osaajalle on löydettävissä sopiva työ, Pohjonen sanoi.

Invalidiliiton 80-vuotisjuhlaseminaarissa 15. marraskuuta Helsingissä aiheena ovat työ, esteettömyys ja yhdenvertaisuus. Lue lisää juhlaseminaarista Invalidiliiton kotisivuilta >> 

Lisätietoja: Pääjohtaja Petri Pohjonen, Invalidiliitto ry, p. 050 2842, petri.pohjonen@invalidiliitto.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa