YTL ja Invalidiliitto Kuntaliitossa
21.1.2020
Yhteinen Toimialaliitto ry – YTL ja Invalidiliitto kävivät tapaamassa Suomen Kuntaliiton asiantuntijoita.

Tapaamisen aiheena oli esteettömien ajoneuvojen tilan parantaminen. Tapaamisessa nostettiin esille kehittämis- ja tarkennusehdotuksia nykyiseen Traficomin antamaan määräykseen esteettömistä ajoneuvoista. Tavoitteena on rohkaista alaa hankkimaan suurta, esteetöntä kalustoa. Tämä toisi lisävalmiuksia autojen monipuolisempaan ja turvallisempaan käyttöön sekä parantaisi asiakkaiden tilannetta.

Ehdotuksen mukaan ajoneuvoluokan M1 (1+8) esteettömässä ajoneuvossa voisi edelleen olla kuljettajan lisäksi 8 istumapaikkaa ja pyörätuolipaikkoja, mutta siinä ei enää edellytettäisi sivulle kääntyviä penkkejä. Tämän lisäksi Invalidiliitto ja YTL ehdottavat, että suurissa esteettömissä ajoneuvoissa olisi vähintään kaksi pyörätuolipaikkaa.

Tavoitteena toimintakentän selkeyttäminen

Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen totesi, että asiakkaan näkökulmasta haasteena esteettömän ajoneuvon tilauksessa on nykyisin se, että hän ei tilausta tehdessä tiedä, onko ajoneuvossa yksi vai kaksi pyörätuolipaikkaa. Tämä vaatii aina erityistä selvitystä. Samalla se estää kalustomäärän ja laadun seurannan siitä, paljonko kentällä on kahden pyörätuolin kalustoa. Molemmat ehdotukset selkeyttäisivät koko toimintakenttää, mukaan lukien kuljetuspalveluiden saatavuutta.

Direktiivin vaikutukset julkisiin kuljetuksiin

Tapaamisessa keskusteltiin myös puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin kansallisen täytäntöönpanon valmistelusta ja sen vaikutuksista julkisiin kuljetuksiin. Jäsenvaltioilla on mahdollisuus halutessaan vapauttaa direktiivissä mainituissa tilanteissa edellytystä päästövelvoitteesta esimerkiksi nimenomaan pyörätuolin käyttäjille tarkoitetut M1 -luokan ajoneuvot julkisissa kuljetuksissa. Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Saksanen sekä YTL:n toimitusjohtaja Petri Tsupari mukaan lukien Kuntaliiton edustajat pitivät tätä erittäin tärkeänä edelleen työstettävänä asiana.   

Tapaamisessa sovimme jatkotyöskentelystä ja asian viemisestä eteenpäin. Suomen Kuntaliitosta tapaamiseen osallistuivat lisäksi liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna, erityisasiantuntija Jaana Viemerö ja energia-asiantuntija Vesa Peltola.

Lue tapaamisessa luovutettu Yhteisen Toimialaliitto ry:n ja Invalidiliiton ehdotus tarkennuksista TRAFI/437519/03.04.03.00/2017 -määräykseen (Autojen ja niiden perävaunujen tekniset vaatimukset)

Jaa sosiaalisessa mediassa