50 euron seteleitä, joiden päällä puheenjohtajan nuija
22.3.2023
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan sisältyi kirjaus julkisyhteisön vahingonkorvausvastuun uudistamisesta. Oikeusministeriön asettama työryhmä sai valmiiksi lakiesityksen muotoon kirjoitetun työryhmämietinnön, jonka seurantaryhmässä oli myös Invalidiliiton edustaja.

Vahingonkorvauslaki on miltei 50 vuotta vanha laki ja siihen on tehty muutoksia varsin vähän. Invalidiliitto keskittyi jäsenistönsä kannalta kahteen keskeisempään muutosesitykseen. Ensinnäkin julkisyhteisön vahingonkorvausvastuun piiriin tulisi työryhmän lakiesityksen mukaan viranomaisen antama väärä informaatio tai sen laiminlyönti. Invalidiliitto nosti tässä jäsentemme kokemukset esiin erityisesti vammaispalvelulain soveltamiseen liittyvissä neuvontatilanteissa, joista on aiheutunut konkreettista vahinkoa.

Toiseksi vahingonkorvauslakiin tulisi uutta sääntelyä työryhmän kirjoittaman lakiesityksen mukaan perus- ja ihmisoikeusloukkauksen hyvittämisen muodossa. Invalidiliitto piti tätä hyvin kannatettavana sääntelynä, koska jo nyt eduskunnan oikeusasiamies on antanut kanteluratkaisuja, joissa on esitetty suositus taloudellisesta hyvityksestä suoraan kansainvälisten ihmisoikeussopimusten perusteella. Invalidiliitto nosti esiin juuri YK:n vammaissopimuksen artiklan 13 tehokkaan oikeussuojan saatavuuden vammaisten ihmisten kannalta tarkasteltuna. 

Invalidiliiton jäsenistöä puhututtaa yhä useammin syrjintätilanteet vamman vuoksi ja oikeussuojan saatavuus viranomaisissa. Yleisissä tuomioistuimissa syrjintäjutuissa hyvitystä tai vahingonkorvausta voi vaatia kanteella, mutta tämä sisältää kuluriskin, jolloin oikeusjutun häviäjä maksaa omat ja vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Siten tehokkaan oikeussuojan saatavuuden osalta Invalidiliitto esitti lausunnossaan, että yleisissä tuomioistuimissa käsiteltävissä syrjintäjutuissa oikeudenkäyntikuluihin tulisi saada mukautuksia. Vammaisten ihmisten tulotaso on tyypillisesti muita matalampi silloin, kun perustulo on esimerkiksi takuueläkkeen varassa. Varautuminen oikeudenkäyntikuluriskiin on silloin mahdotonta.

Invalidiliiton lausunto oikeusministeriön työryhmämietinnöstä koskien julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta (pdf) 

Jaa sosiaalisessa mediassa