Nuorten vaikuttajavalmennuksen osallistujia
13.9.2023
Syksyn kestävä vaikuttajavalmennus aloitettiin yhteisellä viikonlopputapaamisella 1.–3.9.2023 Turussa. Mukana valmennuksessa on 15 nuorta aikuista eri puolilta Suomea valmiina toimimaan itselleen merkityksellisten asioiden puolesta. 

Invalidiliitto haluaa kannustaa ja tukea jäsenistönsä vaikuttamisvalmiuksia. “Toista kertaa meillä järjestettävä pidempikestoinen vaikuttajavalmennus kohdennettiin tänä syksynä nuorille aikuisille. Viime vuoden hyvät palautteet rohkaisivat jatkamaan pidempikestoisen valmennuksen toteuttamista”, kertoo Invalidiliiton koulutussuunnittelija Auli Tynkkynen.

Hakijoiden joukosta syyskuulta joulukuulle kestävään valmennukseen valittiin 15 aktiivista ja innokasta osallistujaa eri puolilta Suomea. Valmennuksen aikana osallistujat saavat monipuolisesti tietoa erilaisista vaikuttamisen mahdollisuuksista ja tavoista kansalaisaktivismista edustukselliseen demokratiaan. Jokainen osallistuja saa myös kokeneen henkilökohtaisen valmentajan tukemaan oman polun löytämistä vaikuttajana.

Tärkeä osa valmennusmatkaa on myös osallistujien toisilleen tarjoama kannatteleva yhteisö, vertaistuki sekä mahdollisuus vaihtaa kokemuksia ja ajatuksia muiden saman ikäisten vaikuttamisesta kiinnostuneiden ihmisten kanssa. Verkostoituminen, mielekäs tekeminen sekä muutoksen mahdollisuus itselle merkityksellisiin asioihin onkin monen osallistujan motiivina lähteä mukaan valmennukseen. Oivallisesti asiaa kiteytti myös yksi valmennuksen osallistuja; ”Jos et itse vaikuta, kenen haluat päättävän puolestasi.” 

Itselleen kiinnostavina vaikuttamisen teemoina nuoret nostivat esiin muun muassa esteettömyyden edistämisen, nuorten tiedon lisäämisen sote-palveluista ja sosiaaliturvasta sekä kaikkien oikeuden työelämäosallisuuteen. 

Monipuolinen ohjelma antoi hyvän lähtölaukauksen valmennusmatkalle 

Valmennukseen osallistujat tapasivat toisensa ensimmäisen kerran syyskuun alussa Turussa. Viikonlopun aikana tutustuttiin muihin osallistujiin sekä henkilökohtaisiin valmentajiin ja valmennuskokonaisuuden luotsaajiin. “Valmennuksessa on mukana upea joukko harvinaissairaita ja vammaisia nuoria aikuisia. Heillä on osaamista, näkemystä sekä aitoa halua vaikuttaa. Meillä on varmasti edessä hieno yhteinen matka, kuvaa tunnelmiaan Invalidiliiton järjestöasiantuntija Hanna Lahti. 

Tapaamisen aikana etsittiin myös jokaisen omia vahvuuksia vaikuttajana, opittiin vaikuttamisen ydinviesteistä sekä pohdittiin ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen merkitystä vaikuttamistoiminnassa.   

Ohjelma tarjosi myös käytännönläheistä tietoa ja kokemuksia vaikuttamistyön arjesta niin liiton alueellisessa vaikuttamistoiminnassa kuin taiteen, kulttuurin ja politiikankin kentillä. Lisäksi kuultiin puheenvuoro vammaisten ihmisten kokemasta syrjinnästä, häirinnästä ja vihapuheesta.

Yhteinen valmennustaival jatkuu syys-marraskuun ajan teemoitettujen verkkotapaamisten merkeissä. Seuraava kasvokkainen kokoontuminen toteutetaan joulukuun alkupuolella Nokialla. Silloin kuullaan millaisia vaikuttamissuunnitelmia ja toteutuksia osallistujat ovat valmennusmatkan varrella työstäneet. 

Jaa sosiaalisessa mediassa