Invalidiliiton järjestöasiantuntija Hanna Lahti.
Teen työtä yhdenvertaisen ja esteettömän Suomen edistämiseksi Länsi-Suomessa kolmen pohjalaismaakunnan alueella. Koordinoin myös Invalidiliiton valtakunnallista nuorten vaikuttajien toimintaa.

Työalueeseeni kuuluu Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. Alueella toimii 19 invalidiyhdistystä. Työssäni tuen yhdistysten toimintaa kouluttamalla sekä tekemällä yhteistyötä alueen yhdistysten hallitustoimijoiden ja muiden luottamushenkilöiden kanssa. Mahdollistan osaltani myös alueen yhdistysten yhteistoimintaa erilaisten tapahtumien ja verkostojen kautta. 

Seuraan alueellani ajankohtaisia vammaisiin vaikuttavia asioita ja tuon esteettömyyden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden näkökulmaa esiin eri verkostojen, työryhmien ja tapahtumien kautta. Toimin muun muassa Etelä-Pohjanmaan Järjestöneuvostossa vammaisjärjestöjen edustajana kaudella 2024-2025. Olen myös mukana Etelä-Pohjanmaan sote-hankkeiden strategisessa ohjausryhmässä yhtenä järjestöjen edustajana (v. 2020 -).

Koordinoin Invalidiliitossa myös nuorten vaikuttajien toimintaa. Toiminta on avointa kaikille vaikuttamistoiminnasta sekä yhdenvertaisen ja esteettömän Suomen edistämisestä kiinnostuneille 18-29-vuotiaille. Tavoitteena on tarjota nuorille aikuisille osallistumisen ja vaikuttamisen väyliä, vaikuttajayhteisö, johon kuulua sekä mahdollisuuksia vahvistaa omaa vaikuttamisosaamista.

Valtakunnalliseen vaikuttamiseen saan mahdollisuuden myös toimimalla Invalidiliiton edustajana Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteydessä toimivassa yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnassa, jonka valtioneuvosto on asettanut uudelle kaudelle 2023–2026. 

Invalidiliiton Länsi-Suomen aluetoimisto sijaitsee Seinäjoen keskustassa Järjestötalolla. Etätyöpäivien sekä liikkuvan työni vuoksi kannattaa tapaamisesta toimistolla sopia etukäteen. 

Twitter @hannaelahti

Jaa sosiaalisessa mediassa