15.6.2018
Kesä on monenlaisten kulttuuri-, liikunta- ja kylätapahtumien aikaa. Tapahtumia järjestettäessä tulisi huomioida esteettömyys, jotta kaikilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet nauttia niistä.

Tapahtuman esteettömyyden varmistamiseksi järjestäjien kannattaa pohtia etenkin tapahtumapaikkaa: Miten tapahtuma-alueelle ja rakennukseen pääsee ja tarvitaanko sisäänkäynnille esimerkiksi luiska.

Pyörätuolilla ja rollaattorilla tulisi päästä kaikkiin tapahtumaan liittyviin tiloihin, kulkureittien tulisi olla tasaisia ja leveitä, ja paikalla tulisi olla esteetön wc.

Tärkeää on myös huolehtia selkeästä opastuksesta sekä kertoa etukäteen tapahtuman esteettömyydestä tai mahdollisista haasteista esimerkiksi verkkosivuilla. Näin kävijä voi arvioida, soveltuuko kyseinen tapahtuma juuri hänelle ja tarvitseeko hän vaikkapa avustajan mukaan.

Invalidiliitto on laatinut Esteettömän tapahtuman helppo liikkua -kriteerit, joiden avulla tapahtuman järjestäjä voi edistää esteettömyyttä.

Liikkumisen esteettömyyden ohella kriteerit kattavat näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen esteettömyyteen liittyviä asioita. Kriteerit löytyvät Invalidiliiton ylläpitämältä Helppo liikkua -sivustolta.

Lapsille suunnatuissa tapahtumissa on huomioitava, että esimerkiksi pyörätuolia käyttävät lapset pääsevät myös osallistumaan muiden lasten mukana. Jos lapsen vanhempi käyttää liikkumisen apuvälinettä, sekin on huomioitava.

Tilojen ja tapahtumatarjonnan ohella myös järjestäjien asenne ratkaisee. Ystävällinen ja asiakasta kuunteleva ote kertoo huomaavaisuudesta kaikkia kävijöitä kohtaan.

Esteettömyys on usein järjestelykysymys. Jo etukäteen toimintatapoja miettimällä ja uudistamalla voidaan varmistaa, että kaikki kokevat olevansa tervetulleita kesätapahtumaan.

Esteettömyys kuuluu kaikille!

Jaa sosiaalisessa mediassa