nuori nainen menossa metroon pyörätuolissa
Invalidiliiton esteettömyystyö vaikuttaa laaja-alaisen esteettömyyden edistämiseen yhteiskunnassa. Esteettömyydessä ja saavutettavuudessa on kyse ihmisten moninaisuuden huomioimisesta.

Invalidiliiton esteettömyystyön verkkosivut on jaettu kuuteen eri kokonaisuuteen: Invalidiliiton esteettömyystyön etusivu, Julkinen rakennus, Asunto, Ulkoalue, Saavutettavuus ja Joukkoliikenne.

Esteettömyys kuuluu kaikille

 

Esteettömyydessä ja saavutettavuudessa on kyse ihmisten moninaisuuden huomioimisesta. Tämä koskee niin rakennettua ympäristöä kuin esimerkiksi palveluja, viestintää ja asenteita.

 

Esteettömyys ja saavutettavuus yhdessä takaavat jokaiselle yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa. Esteettömät ja saavutettavat ratkaisut sopivat kaikille ihmisille.

 

Termillä esteettömyys viitataan fyysiseen ympäristöön, kuten rakennuksiin, ulkoalueisiin ja liikennevälineisiin. Termillä saavutettavuus tarkoitetaan verkko- ja muiden palvelujen sekä viestinnän soveltuvuutta kaikille. Toisinaan käytetään ainoastaan termiä esteettömyys, mutta sillä tarkoitetaan laajasti esteettömyyttä ja saavutettavuutta.

 

Invalidiliiton esteettömyystyössä vaikutamme esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämiseen yhteiskunnassa. Vastaamme mielellämme esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyviin kysymyksiin. Tarjoamme:

 

Esteettömyystyön ajankohtaisia asioita voit seurata:

 

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Esteettömyysvideot

Videot havainnollistavat esteettömyyden tärkeyttä eri tilanteissa. Videoita voi hyödyntää vapaasti ja ne soveltuvat hyvin esimerkiksi koulutus- ja tiedotuskäyttöön.

Tarkistuslistoja

Tälle sivulle on koottu erilaisia esteettömyyden kartoituslomakkeita ja tarkistuslistoja. Lomakkeet ja tarkistuslistat ovat eri tahojen kehittämiä, ja useimmiten ne on tehty tiettyyn tilanteeseen, yksittäistä tarvetta varten.