Oranssilla pohjalla violetteja, sinisiä ja keltaisia kuvioita ja teksti YHDENVERTAISESTI OSALLISENA. Sinisiä ihmishahmoja, osa pyöräuolissa.
30.11.2022
On tärkeää, että vammaiset ihmiset pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnassa. Yhteiskunta on parempi paikka, kun kaikkien ihmisten ääni, tarpeet ja näkökulmat otetaan huomioon. Näin jokaisen ääni kuuluu yhteiskunnassa. Myös Suomen ratifioima YK:n vammaissopimus velvoittaa tähän.

Miten sitten yksittäinen vammainen ihminen voi osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa? Minimivaatimus on se, että äänestää kaikissa vaaleissa. Ja jos rohkeutta ja kykyä löytyy, voi asettua myös itse ehdolle.  
Vammaisella ihmisellä on myös oikeus vaikuttaa omiin palveluihinsa ja päästä käsiksi omiin palveluprosesseihinsa yhdessä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa. 

Löydä samanmielisiä ihmisiä 

Invalidiliiton jäsenyhdistyksen jäsenenä vammainen ihminen voi vaikuttaa yhdistyksen kautta ja samalla osallistua yhdistyksen toimintaan. Jos vaikka esteettömyys ei ole kunnossa lähikaupassa, yhdistys voi ottaa suoraan yhteyttä kauppiaaseen ja esittää ratkaisuehdotusta.  

Jos haluaa laajemmin vaikuttaa omalla alueella, kannattaa vaikuttaa yli yhdistysrajojen. Kun samanmieliset toimivat yhdessä, se on vahva viesti myös toiselle puolelle ja viesti voi mennä paremmin perille. 

Vaadi osallistamista ja vaikuta ajoissa 

Kunnilla ja tulevilla hyvinvointialueilla on lakisääteinen velvoite tarjota osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Jos lakisääteinen velvoite ei toteudu, tästä voi myös muistuttaa kuntia ja hyvinvointialueita. Paikkoja vaikuttaa voivat olla erilaiset kuulemistilaisuudet, foorumit ja asiakasraadit. 

Jos vammainen ihminen huomaa paikkakunnallaan jonkin epäkohdan, siitä voi kirjoittaa esim. mielipidekirjoituksen alueen lehteen tai olla suoraan yhteydessä alueen päättäjiin. Yhtä tärkeää on myös vaikuttaa jo ennen kuin ensimmäistäkään epäkohtaa on ilmennyt. Tärkeä vaikuttamisen paikka on tulevat hyvinvointialueet ja niiden tuottamat palvelut. Vammaisen ihmisen on hyvä päästä jo heti alkuvaiheessa mukaan kehittämään palveluja, jotka vaikuttavat hänen elämäänsä. Aito kehittämiskumppanuus vammaisten ihmisten sekä viranhaltijoiden ja ammattilaisten kesken on avain myös parempiin palveluihin. 

Vaikuttaminen on pitkäjänteistä työtä. Vammaisen ihmisen pitää löytää oikeat tahot: mitä alueella tapahtuu, mitä kehittämishankkeita on meneillään, ja löytää oikeat ihmiset, jotka päättävät asioista. Tärkeää on myös vaikuttamisen ajankohta: kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Vammaisten asiat liittyvät usein poikkileikkaavasti moneen asiaan eli vaikuttamisen paikka ei ole vain esim. vammaispalveluja kehittävä työryhmä, vaan myös työryhmä, jossa käsitellään perheiden tai nuorten asioita. 

Kerro kokemuksistasi  

Myös kokemustoimijuus on yksi tapa osallistua ja vaikuttaa. Näin opiskelijat ja eri alojen asiantuntijat saavat kokemuksellista tietoa tieteellisen ja asiantuntijatiedon rinnalle.  

Muistilista: Vammainen - näin osallistut ja vaikutat yhteiskunnassa 

  • Äänestä vaaleissa. Voit myös asettua ehdokkaaksi. 
  • Vaikuta omiin palveluihisi. 
  • Liity Invalidiliiton jäsenyhdistykseen.  
  • Jos näet epäkohdan, mieti miten voisit ratkaista sen. Yksin vai yhdessä? 
  • Vaadi osallistamista ja vaikuta ajoissa. 
  • Yritä päästä mukaan kehittämään palveluita. 
  • Kerro omista kokemuksistasi. 

Invalidiliitto ja sen jäsenyhdistykset viettävät Kansainvälistä vammaisten päivää 3. joulukuuta teemalla "Yhdenvertaisesti osallisena". Kampanjan ytimessä on Invalidiliiton hallitusohjelmatavoite, jolla parannetaan vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia itsenäiseen elämään. 

Mitä on vammaisen ihmisen itsenäinen elämä?

"Itsenäinen elämä merkitsee minulle sitä, että elän mukavaa elämää liikuntavammastani huolimatta”, kertoo Henri Kössö. Katso Henri Kössön video.  

"Itsenäinen elämä merkitsee minulle sitä, että olen itsellinen, että arjen ja juhlan askareet toimitan ilman apua apuvälineitä käyttäen, kertoo Anna-Stina Lindén. Katso Anna-Stina Lindénin video.

Katso koko Itsenäinen elämä -video.

Lue myös Invalidiliiton "Kansainvälisenä vammaisten päivänä Invalidiliitto nostaa esille osallistumisen tärkeyden" -uutinen (30.11.2022).

Seuraa ja jaa kampanjajulkaisuja Invalidiliiton some-kanavissa. Muista hastagit #YhdenvertaisestiOsallisena #KansainvälinenVammaistenPäivä 

 


 

Jaa sosiaalisessa mediassa